Korona: Har du pågående symptomer og ønsker legeundersøkelse, booker du time i Luftveisklinikken på Frogner. Les mer
 • no
 • en
Bestill time
 • no
 • en
Bestill time

Psykolog når du trenger det

Finn din psykolog hos Dr.Dropin

Våre psykologer kan hjelpe deg med alt fra søvnproblemer og stress til depresjon og angst.

  • Kort ventetid
  • Fast pris 1195-
  • Ingen henvisning

Time over video

Du velger selv hvilken psykolog du ønsker å snakke med. Du kan lese mer om våre psykologer nederst på siden.

Last ned 'Dr.Dropin' appen for å booke video-konsultasjon:

 • Download on the App Store
 • Get it on Google Play

Slik fungerer det

Utredningssamtale

Første møte med psykologen er en samtale der man sammen kartlegger utfordringer og hvordan man kan hjelpe

Plan for behandling

Der videre behandling er nyttig, avtaler man plan for behandling - og går gjennom hva man selv kan gjøre hjemme

Behandling

Videre samtaler gjennomføres basert på avtalt plan med løpende vurdering

God psykisk helse er viktig for livskvaliteten din

Psykiske utfordringer er vanlig, og rundt en femtedel av voksne opplever dette hvert år.

 • Angst og depresjon forekommer oftest – med fobi som den vanligste enkeltlidelsen
 • Blant unge kvinner øker andelen som rapporterer om høyt nivå av psykiske plager og som oppsøker behandling
 • Riktig behandling er viktig for personlig velvære og for samfunnet - vanlige psykiske lidelser som angst og depresjon er store bidragsytere til tap av god helse og sykefravær

Psykolog over video

Det er ikke alltid nødvendig å dra fysisk til klinikk for å få hjelpen du trenger. Bestill time og snakk med en psykolog der du er - fra senga, kontoret eller hytta. Videokonsultasjon fungerer også i utlandet.

Last ned appen vår 'Dr.Dropin' for å booke video-konsultasjon:

 • Download on the App Store
 • Get it on Google Play

Våre psykologer kan hjelpe deg med

Er du i tvil om våre psykologer kan hjelpe deg, ta gjerne kontakt så skal vi forsøke å finne en psykolog som passer best for deg og din situasjon.

 • Angst
 • Avhengighet og misbruk
 • Coaching
 • Depresjon
 • Frykt
 • Fobier
 • Identitet og identitetskrise
 • Jobb og karriere

 • Livskriser
 • Personlig utvikling
 • Selvfølelse
 • Selvskading
 • Sorg
 • Stress
 • Søvnproblemer
 • Henvisning, hvis nødvendig

Janne

Janne er psykiater og har erfaring som overlege i spesialisthelsetjenesten. Hun tilbyr utredning, samtalebehandling og medikamentell behandling der det er behov for det. Hun tilbyr kognitiv og metakognitiv samtaleterapi som er terapiformer der tanker, følelser og atferd er sentralt og hvor man jobber med å forholde seg til dette på en mer hensiktsmessig måte. Hvis medisiner er en del av behandlingen, vil hun sørge for forsvarlig oppfølging av dette.

Gjennom samtaler ønsker hun å møte deg med dine utfordringer, uavhengig av hva du sliter med og hvilken historie du bærer på. Hennes mål er å skreddersy behandlingen slik at du får best resultat. Du vil oppleve henne som omsorgsfull, lyttende og motivert for å hjelpe deg. Hun vil også kunne utfordre deg der hun tenker at det er nødvendig for å nå fram til målet.

Nnaka

Nnaka er autorisert psykolog med flere års erfaring som behandler i spesialisthelsetjenesten. Med fokus på trygghet, åpenhet og en god relasjon i terapirommet, inviteres du inn til å løse de aktuelle problemene dine.

Nnaka har kompetanse med behandling og utredning av utfordringer knyttet til depresjon, angst, traumer, selvfølelsesproblematikk og relasjonsvansker.

Anje

Anje er autorisert psykolog og har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, både med gruppebehandling og individualterapi. Hun har kompetanse på utredning og behandling av angst, depresjon, traumerelaterte tilstander og personlighetsproblematikk.

Temaer hun har god kjennskap til gjennom terapiutøvelsen omfatter relasjonelle utfordringer, reaksjoner på vonde opplevelser, sorg, selvfølelse og ensomhet. Anje vil møte deg på en nysgjerrig, empatisk og ikke-dømmende måte. Hun ønsker å legge til rette for et trygt rom og en god relasjon. Gjennom samtaleterapi vil hun hjelpe deg med å utforske, forstå og endre vanskelige, fastlåste følelser og tanker.

Mari

Mari er autorisert psykolog og har arbeidet med individualterapi og familiesamtaler i førstelinjetjenesten. Hun har erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser som depresjon, angsttilstander og reaksjoner på belastende livshendelser. Hun har også kompetanse på tematikk knyttet til identitet, selvfølelse og relasjonelle vansker.

Mari er opptatt av at terapirommet skal oppleves trygt og at du skal være komfortabel med å ta opp alt du har behov for i samtalene. Hun vil hjelpe deg med å utforske tankene, følelsene og handlingene dine, samt bidra til å finne frem til endringer av de mønstrene som skaper vanskeligheter og ubehag i hverdagen.

Maren

Maren er autorisert psykolog og har kompetanse på utredning og behandling av psykiske lidelser som angst, depresjon og personlighetsproblematikk. Maren vil møte deg på en åpen og empatisk måte, samt legge til rette for utforskning, forståelse og endring av problematiske tanke-, følelses- og atferdsmønster.

Martine

Martine er autorisert psykolog med erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Hun har kompetanse på utredning og behandling av personlighets-forstyrrelser, relasjonelle vansker, spiseforstyrrelser, selvfølelsesproblematikk, angst og depresjon.

Martine er opptatt av at terapirommet skal være et sted hvor du føler deg komfortabel til å snakke om deg selv og det som plager deg. Trygghet og åpenhet står sentralt når du skal utforske vanskelige tanker og følelser, for å løse dine utfordringer.

Halvor

Halvor er autorisert psykolog med erfaring fra spesialisthelsetjenesten. I tillegg til arbeid som klinisk psykolog, jobber Halvor for en amerikansk forskningsinstitusjon.

Med et fokus på både selvforståelse og endring inviteres du til et samarbeid om å mestre depresjon, tristhet, angst og relasjonelle problemer. Halvor hjelper deg å identifisere mål, hindringer og løsninger på dine problemer gjennom utforskning av dine tanker, følelser og handlinger. Halvor er empatisk, trygg og opptatt av at du skal oppnå det du ønsker av behandlingen.

Silje

Silje er autorisert psykolog og spesialist med erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Hun har kompetanse på utredning og behandling av angst og fobier, depresjon, alkohol- og andre avhengighetstilstander. Hun er opptatt av temaer som selvfølelse, skam og skyld, selvhevdelse og selvomsorg.

Silje vil møte deg på en nysgjerrig og ikke-dømmende måte og ønsker hjelpe deg med å identifisere tydelige mål, hindringer, og løsninger på dine utfordringer gjennom utforskning av tanker, følelser og handlinger.

Ida

Ida er autorisert psykolog og har erfaring fra både terapi og coaching. Hun er opptatt av hvordan endringer kan skapes gjennom økt forståelse av seg selv og sine utfordringer. Gjennom nysgjerrig utforskning av tanke-, følelses- og atferdsmønstre, vil hun hjelpe deg med å finne ut av hvordan dine vansker bedre kan håndteres, negative mønstre brytes og bedring/utvikling kan oppstå.

I tillegg til arbeid med stressplager, søvnproblemer, angst og depresjon, er Ida en god sparringspartner når det gjelder personlig vekst, jobb og identitet. Hun er opptatt av at terapien skal være et samarbeidsprosjekt hvor du er med på å definere prosessen, samtidig som hun vil kunne utfordre deg til å se nye perspektiver og stadig tilpasse forløpet til deg og dine utfordringer.

Gjertrud

Gjertrud er autorisert psykolog og har flere års er erfaring med behandling av mennesker med et bredt spekter av av psykiske lidelser. Hun tilpasser tilnærming og metode for å imøtekomme den enkeltes behov på en hensiktsmessig måte.
Gjertrud er en empatisk og erfaren samtalepartner og kan blant annet hjelpe deg i prosessen av å sortere tanker, sette ord på følelser i belastende livssituasjoner og utforske lite hensiktsmessige tankemønstre. Dette kan være i forbindelse med blant annet relasjonsvansker, stressmestring, belastende livshendelser, angst og depresjon.


Hun ønsker at du skal oppleve å bli tatt alvor og at det skal føles trygt å snakke om dine utfordringer i samtaler med henne. Du vil få rom til å være den du er, samtidig som du blir utfordret på det som er nødvendig for å oppnå ønsket endring.

Thomas

Thomas er autorisert psykolog og har jobbet i lavterskeltjenester og i spesialisthelsetjenesten. Han har erfaring med både barn, ungdom og voksne og har bred kompetanse innen utredning og behandling av psykiske lidelser. Han har også tatt en doktorgrad i psykologi, der han forsket på viktigheten av å utforske klientens behov og la dette være styrende for terapiforløpet.

Thomas er opptatt av å forstå klientens unike perspektiv, for å hjelpe med å utforske og sette ord på det som er vanskelig. For å få til det er det viktig å skape et trygt samtaleklima, der nysgjerrighet, aksept og åpenhet er i fokus.

Trine

Trine er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, og har erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Hun er opptatt av å skape et trygt rom slik at dere sammen kan utforske og sette ord på det vanskelige. Endring kan være krevende, og i møte med Trine vil du oppleve en trygg og empatisk behandler som tilpasser behandlingen etter dine ønsker samtidig som at hun utfordrer deg ved behov.

Som psykolog er Trine spesielt opptatt av følelsenes rolle i psykiske vansker, relasjoner og endringsarbeid. Hun vil hjelpe deg til å forstå deg selv bedre, slik at det blir enklere å oppnå dine mål og ønsket endring. Hun har erfaring med behandling av bl.a. relasjonelle vansker, selvfølelsesproblematikk, depresjon, angst, spiseforstyrrelser og avhengighetstilstander.

Isak

Isak er autorisert psykolog med erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Han har kompetanse på utredning og behandling av ruslidelser og andre avhengighetstilstander, i tillegg til depresjon- og angsttilstander og utfordringer med selvfølelse og identitet. Isak er opptatt av det iboende potensialet som ligger i oss alle, og kan hjelpe deg å bli bedre kjent med hvem du er og hva dine utviklingsmål og behov er.

Isak ser dine utfordringer i lys av dine livserfaringer, og tar ikke utgangspunkt i kun ett teoretisk ståsted. Isak vil møte deg på en åpen og aksepterende måte, uansett hva du skulle bære på. Han vil kunne hjelpe deg å se ting på en ny måte, og bidra på veien til å skape positive endringer i livet ditt.

God psykisk helse er sentralt for å ha det bra i hverdagen. Dr.Dropin ønsker å bidra til mer åpenhet omkring psykiske utfordringer, redusere stigma og usikkerhet.
Dr. Daniel, daglig leder i Dr.Dropin

Last ned appen

Last ned appen vår 'Dr.Dropin' her for timebooking, oversikt og videosamtale med psykologen din

 • Download on the App Store
 • Get it on Google Play

Alle legetjenester
Legetime på dagen
Fast pris

Unknown block type "localeBlock", please specify a serializer for it in the `serializers.types` prop
Bestill time

Organisasjonsnummer:
919 149 795
Adresse:
Bogstadveien 30, 0355 Oslo
Mobilnummer: