Emosjonsfokusert terapi (EFT)

Emosjonsfokusert terapi (EFT) er en form for relasjonsbasert terapi som fokuserer på å forbedre individets evne til å forstå, akseptere og uttrykke følelser. EFT har sitt grunnlag i forskning på emosjoner og relasjoner, og målet er å hjelpe personen å utvikle en dypere forståelse av sine egne følelser og hvordan de påvirker relasjoner med andre. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan det benyttes.

Hva er emosjonsfokusert terapi (EFT)?

Emosjonsfokusert terapi er en terapiform som vektlegger følelser. Følelsene våre er essensielle og retningsgivende for oss mennesker fordi de orienterer om våre behov, altså hva vi trenger for å ha det bra. Det kan eksempelvis være behov for trygghet, tilhørighet eller autonomi.

Følelser kjennes dessverre ikke alltid klare eller retningsgivende ut. En del ganger oppleves de snarere som fraværende, eller overveldende og kaotiske. Grunnholdningen i EFT er at psykiske vansker er et resultat av at vi mister kontakten med våre grunnleggende følelser og behov. Basert på våre erfaringer blir vårt emosjonelle landskap konstruert. Det kan noen ganger føre til at de primære følelsene «dekkes til» av andre følelser. Hvis du egentlig er trist og trenger trøst og omsorg, men viser sinne til dem rundt deg og skaper avstand, vil du altså ikke få det du trenger.RebeccaRebecca
Rebecca

Hvordan fungerer EFT?

I samtalene vil terapeuten legge til rette for å skape en trygg atmosfære, som gjør det lettere for deg å utforske egne emosjonelle prosesser. Komponenter i dette vil kunne være å kjenne, tillate, gi mening til og uttrykke følelsene. Det benyttes ulike verktøy og øvelser for å gå inn i det emosjonelt vanskelige, for å kunne endre det.

Målet med terapien er gjerne å gjenopprette kontakten med de primære følelsene, fordi de inneholder informasjon om hva som er viktig for oss og hva vi trenger. EFT er også ofte brukt for å behandle problemer i parforhold, spesielt for å hjelpe par å forbedre kommunikasjonen og forståelsen av hverandre. EFT har også vist seg å være effektiv for å behandle en rekke andre mentale helseproblemer, som depresjon og angst.

Last ned appen

Velg mellom ulike tjenester tilpasset deg

Møt psykologen

Les mer om våre psykologtjenester

sanity imagesanity image