• no
 • en
Bestill time
 • no
 • en
Bestill time
Tilbake til Kvinnehelse

Celleprøve

HPV - infeksjon, celleforandringer, livmorhalskreft

HPV (humant papillomavirus) er en gruppe virus som blant annet smitter seksuelt og er en svært vanlig infeksjon hos kvinner. Heldigvis går infeksjonen vanligvis over av seg selv. Se vår artikkel om “HPV-vaksine” for mer informasjon om HPV. 

En HPV-infeksjon i underlivet kan gi noe man kaller “celleforandringer”, dette er en endret struktur i cellene på livmorhalsen fra det normale. Disse forandringene deles inn i tre stadier (beskrevet under avsnittet “Prøvesvar”), og er ikke nødvendigvis det samme som forstadiet til kreft. En forandring i cellene kan gå tilbake til det normale, eller de kan forandre seg videre til forstadiet til kreft, og iløpet av ca 10-20 år fra smittetidspunktet kan utviklingen gå videre til kreft. Nettopp fordi HPV-infeksjon ofte går over av seg selv uten å føre til alvorlig sykdom, og at det tar lang tid før en celleforandring eventuelt utvikler seg til kreft gjør at det har lite for seg å teste for en HPV-infeksjon hos kvinner under 34 år. Det anbefales alle kvinner i alle aldre, uavhengig av om de har hatt null eller flere seksualpartnere å vaksinere seg mot HPV, og følge livmorhalsprogrammet fra det året de fyller 25 år.

Livmorhalsprogrammet

Livmorhalsprogrammet er et tilbud til alle kvinner mellom 25 og 69 år om å regelmessig sjekke seg for celleforandringer i livmorhalsen. Kreftregisteret sender ut påminnelsesbrev til alle kvinner hvert 3. år til og med det året de fyller 69. Fra fylte 70 år må man selv ta initiativ til testen. Dette er et screeningprogram utarbeidet for å oppdaget forstadier til kreft på et tidlig stadium slik at man får behandlet det tidlig og forebygge alvorlig sykdom. Det er valgfritt om man vil undersøkes eller ikke, men det anbefales på det sterkeste.

Celleprøve - hva er det og hvordan utføres den

Legen gjør en vanlig gynekologisk undersøkelse av underlivet, og bruker en liten børste til å samle celler fra livmorhalsen. Det kan være litt ubehagelig og kan blø litt etterpå, dette er helt normalt. Det tar få minutter og er en viktig faktor for å avdekke kreft eller forstadier til kreft i et tidlig stadium. Du kan selv forberede deg ved å ikke ta prøven når du har menstruasjon, helst unngå samleie de siste 2 dagene før prøven, ikke bruk tamponger eller vaginale medisiner / krem de siste to dagene før prøven.

Celleprøven vil undersøkes med to ulike metoder avhengig av kvinnens alder. HPV-test (virusprøve) for kvinner fra 34 år innføres nå gradvis i Norge, mens for de i alder 25-34 er det celleforandringer som undersøkes. Det er fordi forekomsten av livmorhalskreft er høyest i denne aldersgruppen. Begge metoder er like sikre.

De to ulike undersøkelsesmetodene er altså:

 • 25 - 34 år: prøven undersøkes i et mikroskop for celleforandringer.
 • 34 - 69 år: prøven undersøkes med en HPV-test. Hvis prøven er HPV-positiv (virus tilstede), undersøkes den samme prøven i mikroskop for celleforandringer.


Prøvesvar

Svaret man får på prøven kan ofte være litt forvirrende, da mange tror at celleforandring er det samme som forstadiet til kreft. Det stemmer ikke, da en celleforandring også kan være et tegn på irritasjon i slimhinnen.

Prøvesvaret deles inn slik:

 • Normal celleprøve: ingen forandringer er funnet, og du kan vente i 3 år til neste prøve
 • HPV-negativ: ingen virus funnet, du kan vente i 5 år til neste prøve
 • HPV-positiv: virus er funnet, og prøven vil i tillegg undersøkes for celleforandringer
 • Lette celleforandringer (stadium 1) påvist: dette er som regel tegn på at du har en HPV-infeksjon, og prøven testes også for HPV. Er den HPV-positiv rådes det til ny prøve innen 6 måneder. Grunnen til at man venter en tid er at kroppen da som regel har kvittet seg med infeksjonen i mellomtiden og cellene er normale igjen. Det er ikke farlig å vente denne tiden, da det uansett tar minst 10-15 år før en celleforandring kan utvikle seg til kreft.
 • Alvorlige celleforandringer (stadium 2 og 3) påvist: da blir du henvist direkte til en gynekolog for en grundig undersøkelse av underlivet og flere prøver. Viser disse prøvene også alvorlige forandringer blir du tilbudt hurtig behandling og oppfølging.
 • Livmorhalskreft påvist: viser celleprøven kreft blir du hurtig henvist i kreftpakkeforløp til ditt lokalsykehus hvor du blir undersøkt grundig for å finne ut hvor langt sykdommen er kommet, og legene der finner den rette behandlingen for deg.

Forventet svartid på prøver

Det tar vanligvis opptil tre-fire uker å få svar på prøven, men kan til tider ta opp mot 8 uker. Hvis legen mistenker at det kan være kreft vil prøven prioriteres hos laboratoriet. Legene hos Dr.Dropin gir svar i pasientsky uavhengig om svaret er positivt eller negativt. Hvis prøven viser at man mest sannsynlig har kreft vil legen ringe deg og henvise deg direkte videre til gynekolog for videre utredning og behandling.

Hvordan vi kan hjelpe deg

Legene hos Dr. Dropin har god erfaring innen kvinnehelse, og kan blant annet hjelpe deg med å ta celleprøven. Den gynekologiske undersøkelsen kan utføres hos både allmennlegen og gynekologen hos Dr. Dropin. Du booker selv time på nettsiden vår, enten hos allmennlegen eller gynekologen, så får du raskt time.Forfatter: Allmennlege Anne Marte Ladim.
Sist oppdatert: 24. mars 2020
Lesetid: 1-2 min

Ofte silte spørsmål om celleprøve

 • Hva er celleprøve og hvordan gjøres den?

Dette er en prøve som taes fra livmorhalsen ved at legen gjør en undersøkelse av underlivet. Legen bruker en pensel til å samle celler fra livmorhalsen, som så sendes til laboratoriet for undersøkelse.

 • Tidligere har jeg alltid hatt normale prøvesvar, må jeg fortsatt sjekkes frem til jeg er 69 år?

Ja, det anbefales på det sterkeste at man følger livmorhalsprogrammet med jevnlige undersøkelser da det kan ta lang tid før celleforandringer finner sted, eller man kan også bli smittet på et senere tidspunkt.

 • Gjør det vondt å ta prøven?

Det gjør ikke vondt, men det kan være litt ubehagelig i det penselprøven taes.

 • Hvor sikkert er prøvesvaret?

Celleprøven er god til å fange opp unormale funn, men kan gi falskt positivt svar. Altså kan en prøve som først virker unormale vise seg å likevel være normal ved en kontrollprøve.

Cirusprøven er enda mer nøyaktig til å finne unormale funn, men gir i gjengjeld enda flere falske positive svar.

 • Prøven min viste celleforandringer, hvorfor må jeg vente flere måneder til ny prøve? Hva om jeg får kreft i mellomtiden?

Har du fått et prøvesvar som viser celleforandringer og rådet til ny prøve innen noen måneder har du mest sannsynlig kun lette celleforandringer. Oftest er dette grunnet en HPV-infeksjon, og kroppen din vil mest sannsynlig kvitte seg med denne infeksjonen innen noen måneder og celleforandringene vil forsvinne.

Det tar minst 10-15 år før en celleforandring utvikler seg til kreft, og det er derfor ikke farlig å vente noen måneder for å se om cellene blir normale igjen.

Kilder

Helsenorge, (2019), Undersøkelse av livmorhalsen (celleprøve og kolposkopi), (online), tilgjengelig fra: https://helsenorge.no/undersokelse-og-behandling/celleprove-av-livmorhalsen-og-kolposkopi (hentet 21.05.2020)

Kreftforeningen, https://kreftforeningen.no/om-kreft/undersokelse-ved-kreft/kolposkopi/ (hentet 21.05.2020)

Norsk elektronisk legehåndbok, https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/gynekologi/tilstander-og-sykdommer/svulster-og-dysplasi/livmorhalskreft/ (hentet 21.05.2020)

Norsk helseinfromatikk, https://nhi.no/sykdommer/kvinne/celleforandringer/celleprove/?page=5 (hentet 21.05.2020)


Mer informasjon om kvinnehelse

Alle helsetjenester
Time på dagen
Fast pris

Bestill time

Organisasjonsnummer:
919 149 795
Adresse:
Bogstadveien 30, 0355 Oslo
Mobilnummer: