Antibiotikaforskrivning ved telefon- eller e-konsultasjon hos Dr.Dropin (2022)

Leger bør som hovedregel ikke skrive ut antibiotika uten å foreta klinisk - og eventuelt supplerende undersøkelser.

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten gjelder også ved e-konsultasjoner/telefonkonsultasjoner. Ved de fleste infeksjoner der det kan være aktuelt å behandle med antibiotika, vil klinisk undersøkelse og eventuelt supplerende undersøkelser ifølge retningslinjen være nødvendig for å avgjøre om det er indikasjon for antibiotikabehandling. Dette gjelder alle luftveisinfeksjoner og de fleste andre infeksjoner.

  • E-konsultasjon er en legetime som gjennomføres via nettet ved hjelp av lyd, video eller tekstsamtale.
sanity imagesanity image

Forhold hvor man ikke er avhengig av kliniske funn

For tilstander der retningslinjen angir at indikasjon for antibiotika ikke avhenger av funn ved klinisk og/eller supplerende undersøkelse, kan det være aktuelt å skrive ut antibiotika via telefon- eller e-konsultasjon. Følgende forhold vektlegges for å sikre at tilstanden behandles på en faglig forsvarlig måte:

  • Typisk presentasjon av tilstanden
  • God billedgjengivelse (for tilstander som presenterer seg visuelt)
  • Kjennskap til pasienten (kroniske sykdommer, faste medisiner, allergier, medikament-etterlevelse, tidligere episoder med samme tilstand, risiko for komplikasjoner etc.)
  • Mulighet for å følge opp tilstanden

Digital antibiotikaforskrivning

E-konsultasjoner er et nytt fenomen, og det er sparsomt med forskning på trygghet og effekt ved håndtering av infeksjonssykdommer uten klinisk undersøkelse, og hvorvidt uhensiktsmessig antibiotikabruk forekommer hyppigere ved e-konsultasjoner enn ved vanlige konsultasjoner.

Uten klinisk undersøkelse vil det i de fleste tilfeller ikke være mulig å avgjøre om det foreligger indikasjon for antibiotika. Det anbefales derfor at antibiotika som hovedregel ikke skrives ut ved e-konsultasjon. Dette er i tråd med det svenske programråd STRAMA. STRAMA har utarbeidet kvalitetsindikatorer for digitale konsultasjoner. Der frarådes antibiotikaforskrivning ved digitale konsultasjoner for alle vanlige infeksjonstilstander i allmennpraksis, med noen få unntak og under visse forutsetninger.

Les mer om legetime over video herLes mer om vår selvbetjente tjeneste her

Kilde: Helsedirektoratet
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-primaerhelsetjenesten/antibiotikaforskrivning-ved-telefon-eller-e-konsultasjon#antibiotikaforskrivning-ved-telefon-eller-e-konsultasjon-praktisk