• no
  • en
Bestill time
  • no
  • en
Bestill time

Trykkbølgebehandling

Hva er hensikten med trykkbølgebehandling?

Trykkbølgeapparat bruker en luftkompressor til å danne mekaniske trykkbølger. Ved hjelp av en probe mot huden kan man sende denne trykkluften innover i skadet vev. Hensikten med trykkbølgebehandling er å skape mikroskader i vevet så kroppen kan sette i gang en ny tilhelingsprosess der det legges ned nytt friskt vev.

Hvilke lidelser behandles med trykkbølgebehandling?

Trykkbølgebehandling er en fysikalsk behandling rettet mot kroniske seneplager. Kroniske seneplager er ofte et resultat av over- eller feilbelastning. Tilstander som behandles med trykkbølgebehandling er kalkskulder, senebetennelse i skulder, innklemming av vev (impingement), golf albue, tennisalbue (medial og lateral epikondylitt), musearm, trokanter-senebetennelse, hopperkne (jumpers knee), løperkne (runners knee), beinhinnebetennelse, samt plantar fascitt med/uten hælspore.

Hvordan ser et behandlingsforløp ut?

Trykkbølgebehandling utføres ofte 1 gang i uken i 1-2 mnd. Antall behandlinger vil variere ut i fra tilstand og behandlingseffekt.

Gjør trykkbølgebehandling vondt?

På en smerteskala fra 0-10, der 0 er smertefri og 10 er maks smerte ønsker man ofte at behandlingen skal ligge på rundt 7. Styrken på trykkbølgene justeres til et nivå som tolereres greit. Selve behandlingen tar ca. 2 minutter.

Alle legetjenester
Legetime på dagen
Fast pris

Bestill time