• no
  • en
Bestill time
  • no
  • en
Bestill time
Tilbake til Typiske plager og problematikker innen fysikalsk behandling

Trykkbølgebehandling

Hva er hensikten med trykkbølgebehandling?

Trykkbølgeapparat bruker en luftkompressor til å danne mekaniske trykkbølger. Ved hjelp av en probe mot huden kan man sende denne trykkluften innover i skadet vev. Hensikten med trykkbølgebehandling er å skape mikroskader i vevet så kroppen kan sette i gang en ny tilhelingsprosess der det legges ned nytt friskt vev.

Bestill en time for trykkbølgebehandling


Hvilke lidelser behandles med trykkbølgebehandling?

Trykkbølgebehandling er en fysikalsk behandling rettet mot kroniske seneplager. Kroniske seneplager er ofte et resultat av over- eller feilbelastning. Tilstander som behandles med trykkbølgebehandling er kalkskulder, senebetennelse i skulder, innklemming av vev (impingement), golf albue, tennisalbue (medial og lateral epikondylitt), musearm, trokanter-senebetennelse, hopperkne (jumpers knee), løperkne (runners knee), beinhinnebetennelse, samt plantar fascitt med/uten hælspore.

Hvordan ser et behandlingsforløp ut?

Trykkbølgebehandling utføres ofte 1 gang i uken i 1-2 mnd. Antall behandlinger vil variere ut i fra tilstand og behandlingseffekt.

Gjør trykkbølgebehandling vondt?

På en smerteskala fra 0-10, der 0 er smertefri og 10 er maks smerte ønsker man ofte at behandlingen skal ligge på rundt 7. Styrken på trykkbølgene justeres til et nivå som tolereres greit. Selve behandlingen tar ca. 4 - 10 minutter.

Bestill time i en av våre klinikker

Bestill time

Ta kontakt med oss om du lurer på noe

Send e-post

Ved akutt fare, ring 113

Om du befinner deg i en krise eller har livstruende skader bør du ringe 113

Alle legetjenester
Legetime på dagen
Fast pris

Bestill time

Organisasjonsnummer:
919 149 795
Adresse:
Bogstadveien 30, 0355 Oslo
Mobilnummer: