• no
  • en
Bestill time
  • no
  • en
Bestill time
Tilbake til Kronisk sykdom

Lungesykdom

Våre leger kan lytte til lungene dine, måle oksygenmetningen i blodet, og henvise til røntgenundersøkelse eller lungespesialist ved behov. Vi diagnostiserer og behandler infeksjoner i luftveier og lungebetennelser, og kan hjelpe deg med medisinering av kroniske lungesykdommer som astma og KOLS.

Alle Dr.Dropins klinikker er utstyrt med forstøverapparat for voksne og barn, mot astma og kolsanfall.

Alle Dr.Dropins klinikker er utstyrt med forstøverapparat for voksne og barn, mot astma og kolsanfall.

Bestill time i en av våre klinikker

Bestill time

Ved akutt fare, ring 113

Om du befinner deg i en krise eller har livstruende skader bør du ringe 113

Alle legetjenester
Legetime på dagen
Fast pris

Bestill time

Organisasjonsnummer:
919 149 795
Adresse:
Bogstadveien 30, 0355 Oslo
Mobilnummer: