Helseattest når du trenger det

I noen yrker er man pålagt å oppfylle spesifikke helsekrav for å kunne utføre arbeidet sitt, og det må fremlegges helseattest. Vi tilbyr helseattester til en rekke bransjer, levert av våre dyktige leger spesialisert innen arbeidsmedisin.

  • Faste og fornuftige priser
  • Kort ventetid
  • Kun i Oslo

Bestill time

Hva er en helseattest?

En helseattest er et dokument som bekrefter en persons helsestatus og evne til å utføre visse aktiviteter eller arbeidsoppgaver – eksempelvis et bevis på at man møter helsekravene til et sertifikat, eller en bekreftelse på en helsetilstand som gir rett på dispensasjon. Det kreves en undersøkelse av lege som har spesialutdanning til å gjennomføre helseundersøkelsen med tilhørende tester. Dette kan være tester som f.eks. syn, sidesyn, fargesyn, hørsel, lungefunksjon, auskultasjon, EKG, blodprøve, urinprøve eller nevrologisk undersøkelse.

Hos Dr.Dropin finner du autoriserte petroleums- og sjømannsleger, som har alle nødvendige sertifiseringer for å kunne levere helseattest. Under kan du se en oversikt over de helseattestene vi leverer.

Offshoreattest

Alle som arbeider offshore på en oljeplattform eller innenfor petroleumsbransjen, trenger en gyldig attest som bekrefter at de er friske nok til å jobbe på en oljeplattform og ikke utgjør en risiko for seg selv eller andre.

Sjømannsattest

Dersom man arbeider på skip eller trålere, må man kunne fremvise en sjømannsattest. Dette er et sertifikat som viser til at du har god nok helse til å utføre jobben din til sjøs, og at du ikke er en trussel for sikkerheten om bord.

Kombiattest (Offshore/Sjø)

Noen jobber i bransjer som inkluderer både offshore-/petroleumsbransjen, samt på skip og/eller trålere. Da er det nødvendig med både offshore og sjømannsattest. Hos Dr.Dropin kan du få begge i én attest.

Yrkesdykkerattest

Yrkesdykkere, militære dykkere og fritidsdykkere må gjennomgå helseundersøkelse for å få godkjent dykkerattest. Kravene som stilles til yrkesdykkere er strengere enn for fritidsdykkere og helseattest må utstedes av en godkjent dykkerlege.

Røykdykkerattest

Alle som jobber med røykdykking og kjemikaliedykking skal fremlegge helseattest. Dette for å vurdere om man er både fysisk og mentalt skikket til å utføre arbeid i farlige omgivelser.

Jernbaneattest

Alle som arbeider innen jernbanesektoren, eksempelvis lokomotivførere, trenger en helseattest som bekrefter at man har god nok helse til å utføre arbeidet sitt på en trygg måte, og ikke utgjør en risiko for seg selv eller andre.

Slik hjelper Dr.Dropin deg med helseattest

Hos Dr.Dropin finner du to av Norges dyktigste leger innen arbeidsmedisin: Marit Skogstad og Kjersti Hjelle. De er begge autoriserte petroleums- og sjømannsleger, og har alle nødvendige sertifiseringer for å kunne levere helseattest. For å utarbeide helseattesten tilbyr Marit og Kjersti spesialistundersøkelse med tilhørende tester i vår klinikk på Vika.

Det kan i noen tilfeller bli aktuelt med henvisning til annen legespesialist for å få avklart om man er innenfor helsekrav eller ikke, og i så fall kan det gå mer tid enn forventet å få en attest. Det er derfor viktig å komme tidlig nok inn til oss.

Bestill time til helseattest
sanity imagesanity image

Helseattest for bedrifter

Har du spørsmål vedrørende helseattest, eller trenger du helseattester for ansatte i din bedrift? Ta kontakt med oss på bedrift@drdropin.no, eller få et uforpliktende tilbud.

Få pristilbud
sanity imagesanity image