what is endometriosis

Endometriosis - symptoms, causes, treatment and research (2022)

Endometriosis is a chronic disease that affects as many as 10% of women. Dr. Dropin wants increased knowledge among both women and healthcare professionals, so that more people can get help with the symptoms as early as possible.

In patients with endometriosis, tissue of a similar type to the lining of the uterus (endometrium) grows outside the uterine cavity. It can grow in one or more other places in the body and the most common places to find the diseased tissue are in the fallopian tubes, ovaries, peritoneum, intestines, bladder and vagina. Adenomyosis is another condition in which endometrium grows into the muscle wall of the uterus. This article focuses on endometriosis.

What symptoms can endometriosis cause?

Not everyone is aware that they have endometriosis before being examined for involuntary infertility. The symptoms can be diffuse and can be confused with other conditions. When you have menstruation and the endometrium bleeds in the uterus, it will also bleed in the other locations where the abnormal tissue grows. It leads to inflammation, blood clots, scar tissue and pain. The symptoms can therefore easily be confused with conditions from the organs that are affected. For example, endometriosis of the bladder can be confused with urinary tract infection. In the gut, it can be interpreted as part of the irritable bowel.

Endometriosis is characterized by

 • Bleeding disorders and pain during menstruation, ovulation and intercourse.
 • Fatigue and anemia are also common ailments.

It is important to point out that the symptoms mentioned here can also be signs of another disease and it is important to exclude other conditions as part of the study.

Hvorfor gir endometriose smerter?

Når man har menstruasjon og endometriet blør i livmoren, så vil det også blø på de andre lokasjonene hvor det unormale vevet vokser. Det fører til betennelse, blodansamlinger, arrvev og smerter.

Det slimhinnelignende vevet som utgjør endometriosen påvirkes av hormoner på lik linje med det normale vevet i livmorhulen. Når du blir påvirket av hormoner i syklusen din, så vil også endometriosen bli påvirket. I livmoren vil blodet bli støtet ut ved blødninger fra skjeden, men ved endometriose, som ligger andre steder hvor blodet ikke har mulighet til å finne en vei ut, og vil det dannes små blodcyster.

Why can it be difficult to make a diagnosis?

The symptoms of endometriosis can easily be confused with conditions of the organs affected. For example, endometriosis of the bladder can be confused with urinary tract infection. In the gut, it can be interpreted as part of the irritable bowel. Often the symptoms can worsen over time when you have had many menstrual periods that have affected the tissue time and time again. This will make the diagnosis clearer as the years go by and it is easier to link it to e.g. cyclical pain. Estrogen is a prerequisite for the development of endometriosis. The symptoms occur at childbearing age and will for most people subside during menopause. Birth control pills can be used as part of the examination, if the pain decreases when using the pills, it can give a good pointer.

How is the diagnosis made?

A regular gynecological examination with ultrasound can not say for sure whether you have endometriosis or not. Blood tests can't either. MRI and ultrasound can sometimes be helpful. Laparoscopy is the only method that can surely make the diagnosis and it makes many people go a long way before they get an answer.

When the surgeon looks into the abdominal cavity using small cameras (peephole surgery), the endometriosis change will look like small blue-red fluid-filled cavities or brown areas. They can be only a few millimeters in size the size of an orange. In the ovaries, they can look like something called "chocolate cysts".

In Norway, it takes an average of 7 years before the diagnosis is made. Therefore, the doctors and gynecologists in Dr.Dropin have a special focus on gynecological diseases about which there is little knowledge among the population and health professionals. We want to make the symptoms known so that more people can get help early.

Finnes det behandling for endometriose?

Ja, det finnes behandling for endometriose, men det er viktig å huske på at der en kronisk sykdom som man ikke kan kureres. Men man kan mildne forløpet, symptomene og konsekvensene. Behandlingsmulighetene avhenger av alvorlighetsgraden av endometriosen, om pasienten ønsker å bli gravid eller ikke, og pasientens alder og generelle helse. Behandlingsmulighetene for endometriose inkluderer:

 • Hormoner kan brukes for å redusere veksten av endometriumet og lindre smerter.
 • Smertestillende kan også brukes for å lindre smerter ved eggløsning og menstruasjon.
 • Kirurgi kan være nødvendig for å fjerne endometriosevev og lindre symptomene. Det finnes ulike typer kirurgi som kan være aktuelle, inkludert laparoskopi og hysterektomi (fjerning av livmoren).
 • Smertemestring og fysisk aktivitet (les mer under).

Det beste utgangspunktet får man hvis diagnosen blir satt tidlig i forløpet og før det unormale vevet har gjort skade på stedene det befinner seg.

How can Dr.Dropin help?

At Dr.Dropin, we have general practitioners and gynecologists who have good knowledge of women's health and we focus on this in our internal training program. All our doctors receive regular lectures on women's health and gynecology from experienced specialists in the field.

Gynecologist Azita Mahmoudan is a specialist in fertility and is writing a doctoral dissertation on PCOS. Endometriosis is also one of her core areas.

Jan Mellembakken is one of the few researchers in the Nordic countries at PCOS and has helped many women get pregnant. He has good knowledge of women's diseases such as endometriosis.

Book an appointmentRead more about our gynecologist.
sanity imagesanity image

Pain management and physical activity

Når man går med smerter over lang tid kan det gjøre deg sliten, bekymret og redd. Dette kan påvirke livskvaliteten og mange opplever mindre overskudd. Vedvarende smerter kan påvirke nervesystemet og gjøre nervesystemet mer sensitivt. Opplevelsen av smerte blir lagret i hjernen og i nervesystemet, noe som påvirker smertesignaliseringen. Dette betyr at systemet på sikt vil reagere på mindre stimuli enn man gjorde tidligere, og at man opplever smerte raskere enn man vanligvis ville gjort. Det skal mindre stimuli til før smertene kommer. Smerte er komplekst og påvirkes også av hvordan vi har det, tanker, følelser, energi og hvordan vi forholder oss til smerten.

En fysioterapeut kan hjelpe kvinner med langvarige smerter med informasjon om smertefysiolog, for å forstå hva som kan forsterke og dempe smerten, samt hvordan man kan forholde seg til smerten.

Smertemestring og fysisk aktivitet har gitt god effekt på andre smertetilstander. En studie som pågår nå, ser på den direkte effekten av fysisk trening og smertemestring opp mot utfordringer knyttet til endometriose. Les mer om studien her:

Vår erfaring er at fysisk aktivitet er en viktig del av å bedre livskvaliteten for kvinner med endometriose eller andre langvarige smertetilstander. Fysisk trening er bra for alle mennesker og kan bidra til smertelindring.

Hva kan en fysioterapeut hjelpe deg med:

 • Forståelse av smertefysiologi og smertehåndtering
 • Behandle sekundære muskelspenninger og smerter i bekkenområdet
 • Spesialiserte fysioterapeuter kan behandle smertetilstander i bekkenbunnen
 • Gi råd og veiledning til f.eks fysisk aktivitet, gode hvilestillinger, toalettvaner og ergonomi på toalettet.
 • Mindfullness, pust og avspenningsøvelser
Bestill time hos fysioterapeutLes mer om vårt fysikalske tilbud

Women's health must be a priority in research

Watch our video interview with our gynecologist and consultant, Jan Mellembakken, who is one of the Nordic region's leading researchers in women's health (in Norwegian)

He talks about why there has been so little research on women's health and how he works to help women with endometriosis and PCOS.

sanity imagesanity image

Author: GP Anne Marte Ladim
Last updated: 11.07.2022