Vi vet at kjemi er viktig – bli bedre kjent med psykologene våre!

sanity imagesanity image

Ingeborg er autorisert psykolog og har flere års erfaring fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Hun har jobbet med alt fra milde til alvorlige psykiske plager, og tilbyr hjelp med mange og varierte problemstillinger. De siste årene har hun hatt særlig fokus på angstrelaterte vansker, og vansker knyttet til svangerskaps- og barseltiden. Ingeborg har også erfaring med foreldreveiledning.

Ingeborg er opptatt av å hjelpe klienter med å skape mening og forståelse for hvorfor vi handler eller føler som vi gjør, og sammen finne noen gode endringsmål. Ingeborg vil beskrive seg selv som en omtenksom person, som er god til å lytte, og som er opptatt av at de hun møter skal føle seg sett, akseptert og trygg.


Ingeborg har erfaring med temaer og vansker som:

💭 angst 💭 stress 💭 depresjon 💭 selvfølelse 💭 relasjonelle vansker 💭 vansker i svangerskaps- og barseltiden 💭 VR-trening ved sosial angst

Ingeborg

Pernille er autorisert psykolog og har flere års erfaring med individualterapi for voksne, ungdom og barn. Hun har erfaring både fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, samt erfaring med utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske vansker og lidelser. Pernille er opptatt av at terapi rommet skal være et trygt sted der vi sammen kan utforske følelser, tanker og relasjoner. Pernille er særlig opptatt av følelsers betydning, samtidig som hun har en tilnærming der kunnskap fra ulike terapiretninger integreres. Pernille er opptatt av å arbeide på en måte som er tilpasset hver enkelt alle mennesker er ulike og har ulike behov.

Terapi er et samarbeidsprosjekt der terapeuten sitter med teoretisk og metodisk kunnskap, mens klienten er ekspert på egne vansker, erfaringer og liv. Terapi er en effektfull behandlingsform for psykiske plager, men kan også være nyttig hvis man har et ønske om å forstå seg selv og andre bedre eller har behov for å gjøre endringer i sitt liv. Pernille har et ønske om at timene oppleves meningsfulle og hjelpsomme for de som oppsøker oss.

Pernille har særlig erfaring med:

💭 spiseforstyrrelse/spiseproblematikk 💭 livsstilsendringer 💭 relasjonelle vansker 💭 traumer/livskriser 💭 angst/stress 💭 depresjon 💭 selvfølelse

Pernille

Fredrik er autorisert psykolog med erfaring innen både forskning og terapi, samt fra spesialisthelsetjenesten med utredning og behandling av et bredt spekter psykiske plager. Han er særlig opptatt av hvordan samspillet mellom tanker, følelser og kroppslige reaksjoner kan påvirke hvordan vi har det psykisk. Det nære forholdet mellom kropp og sinn kan ha stor betydning i psykologisk behandling, og Fredrik har erfaring med dette fra arbeid med mennesker med kroniske smerter.

Som psykolog er Fredrik opptatt av å tilpasse terapien til hver enkelt person. Alle mennesker er forskjellige med ulike behov, uavhengig av diagnose. Det er derfor viktig for ham å møte hver pasient med en åpen og nysgjerrig holdning. I et terapirom skal det være trygt å snakke om vanskelige ting, og alt fra store til små vansker. Terapi er først og fremst et samarbeid der klientens behov sitter i førersetet.


Fredrik har erfaring med temaer og vansker som:

💭 angst 💭 søvnvansker 💭 utmattelse 💭 depresjon 💭 smerter 💭 selvfølelse 💭 fobier

Fredrik

Ida er autorisert psykolog og har erfaring fra spesialisthelsetjenesten med behandling av voksne med ulike typer problemstillinger. Hun er opptatt av å være en trygg person å snakke med om det som er vanskelig, for å sammen kunne komme frem til en bedre forståelse av deg. Det å bli bedre kjent med seg selv og egne reaksjoner kan være viktig for å gjøre problemer mer håndgripelige og åpne opp for mulige løsninger.

Ida har særlig erfaring med:

💭 angst 💭 nedstemthet 💭 relasjonsvansker 💭 selvfølelse 💭 bekymring og stress 💭 livsbelastninger 💭 fobier

Ida GIda G
Ida G

Mari er autorisert psykolog og har erfaring med både ungdom og voksne. Hun har jobbet mye med et bredt spekter av psykisk problematikk, som lav selvfølelse, skam, relasjonsvansker, angst, depresjon og spiseforstyrrelser. Hun er opptatt av tema som selvivaretakelse, selvhevdelse og selvfølelse. Hun ønsker at klienten skal få dypere innsikt i seg selv og egne følelser, ved å sette ord på følelsene og ivareta behovene de bringer med seg.

Mari er opptatt av å skape en trygg og åpen relasjon hvor alt kan snakkes om. Hun tilpasser behandlingen etter dine ønsker og kan både arbeide mot konkrete mål, eller gå inn på fastlåste og vanskelige følelser. Uansett hva utfordringen din måtte være vil Mari alltid ta deg på alvor og møte deg med empati og varme.

Mari har også arbeidet flere år i Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) og har erfaring fra overvektspoliklinikk. Erfaringene har skapt et brennende engasjement for behandling av overvekt, emosjonell spising og overspisingslidelse, da personer med disse vanskene ofte blir oversett i helsevesenet. Dersom du kjenner deg alene i en vektnedgangsprosess eller opplever å ha et usunt forhold til mat, kropp og vekt, er du også hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Mari har særlig erfaring med:

💭 selvfølelse og selvivaretakelse 💭 spiseforstyrrelser 💭 overspising/emosjonell spising 💭 livsstilsendringer 💭 relasjonsvansker 💭 sinnemestring 💭 angst 💭 depresjon 💭 VR-trening ved sosial angst

Mari

Henriette er autorisert psykolog med erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Hun har kompetanse på et bredt spekter av psykiske lidelser, og har blant annet erfaring med individualterapi, familiesamtaler og veiledning av foreldre.

Henriette er opptatt av å tilpasse behandlingen basert på den enkeltes problemstilling, behov og ønsker. Hun vil møte deg på en nysgjerrig og empatisk måte, og ønsker å skape et samtalerom der det kjennes trygt å utforske det som oppleves som vanskelig.

Henriette har erfaring med:

💭 angst 💭 vanskeligheter i forhold 💭 depresjon 💭 selvfølelse 💭 barn og tenåringer

Henriette

Camilla er autorisert psykolog med flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Der har hun jobbet med et bredt spekter av psykiske lidelser som angst, depresjon og traumer - samt ved et spesialteam for spiseforstyrrelser. Hun har arbeidet mye både med individualterapi og familieterapi. Hun har også erfaring fra helsestasjon, og brenner for viktigheten av å ta psykisk helse i graviditet og barselstid på alvor.

Camilla videreutdanner seg innen parterapi, og er spesielt opptatt av hvordan ulike tilknytningsmønstre spiller inn i parforholdet, og parforholdets store innvirkning på hvordan vi mennesker har det i hverdagen.

I terapirommet ønsker Camilla at du skal bli møtt på en trygg og ivaretakende måte. Det skal være rom for å ta opp det du har på hjertet, enten det er stort eller lite. Du skal også oppleve at det er trygt å tematisere hva du synes fungerer og ikke i terapien. Terapi er en prosess hvor du som klient står i sentrum.

Camilla har erfaring med temaer som:

💭 angst 💭 depresjon 💭 spiseforstyrrelser 💭 traumer 💭 relasjonsvansker 💭 selvfølelse 💭 vansker i svangerskaps- og barselstiden 💭 parterapi

Camilla

Rebecca er autorisert psykolog med erfaring fra spesialisthelsetjenesten, hvor hun har jobbet med behandling og utredning av et bredt spekter psykiske lidelser. Rebecca er opptatt av å møte alle pasienter med varme og nysgjerrighet og å skape en god og trygg relasjon. 

I behandling er hun opptatt av å se det individuelle mennesket først, og skreddersy behandlingen til den enkelte, da ingen mennesker er like. Sammen vil dere komme frem til en arbeidsmetode og målsetning som passer akkurat deg.

Rebecca har særlig erfaring med:

💭 depresjon 💭 angst 💭 personlighetsforstyrrelser 💭 belastende livshendelser 💭 selvfølelse 💭 grensesetting 💭 relasjonsvansker 💭 søvnproblemer 💭 VR-trening mot sosial angst

Rebecca

Kristina er autorisert psykolog og har mange års erfaring med individualterapi og å møte mennesker i ulike utfordrende livssituasjoner. Hun har jobbet i lavterskeltjenester og i spesialisthelsetjenesten med behandling av psykiske lidelser og plager som blant annet depresjon og nedstemthet, stressplager og belastende livshendelser, angst/uro, selvfølelelsproblematikk og livsstilsproblematikk.

Kristina vil møte deg med varme, nysgjerrighet og aksept. Hun er opptatt av at du skal føle deg sett og forstått og at samtalene tilpasses den enkeltes behov.

Kristina har erfaring med temaer som:
💭 depresjon og nedstemthet 💭 stress 💭 angst/uro 💭 belastende livshendelser 💭 relasjonsvansker 💭 livsstilsendring 💭 jobb- og studierelaterte utfordringer

KristinaKristina
Kristina

Mari er autorisert psykolog og har arbeidet med individualterapi og familiesamtaler i førstelinjetjenesten. Hun har erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser som depresjon, angsttilstander og reaksjoner på belastende livshendelser. Hun har også kompetanse på tematikk knyttet til identitet, selvfølelse og relasjonelle vansker.

Mari er opptatt av at terapirommet skal oppleves trygt og at du skal være komfortabel med å ta opp alt du har behov for i samtalene. Hun vil hjelpe deg med å utforske tankene, følelsene og handlingene dine, samt bidra til å finne frem til endringer av de mønstrene som skaper vanskeligheter og ubehag i hverdagen.

Mari har særlig erfaring med:

💭 depresjon 💭 angst 💭 belastende livshendelser 💭 identitet 💭 selvfølelse 💭 relasjonsvansker 💭 VR-trening ved sosial angst

Mari

Marlene er autorisert psykolog og har flere år med erfaring fra individual- og gruppeterapi i spesialisthelsetjenesten. Hun er spesielt interessert i følelser og hvordan de påvirker vår psykisk helse og selvivaretakelse, og hvordan tidligere vonde opplevelser kan påvirke livet i nåtid. For Marlene handler terapi om en utforsking og en økende innsikt i seg selv og sin historie. Det er viktig for henne at terapirommet oppleves varmt og trygt, hvor man jobber sammen om vanskelige følelser, opplevelser eller relasjoner. Å gå til terapi med en støttespiller på laget kan hjelpe deg med å forstå hvilke prosesser som bidrar til å utløse og opprettholde vanskelige tanker, følelser og handlinger, som igjen kan føre til endring og bedring.

Marlene har erfaring med:

💭 angst 💭 belastende livshendelser 💭 relasjonsvansker 💭 egenomsorg 💭 følelsesregulering 💭 selvfølelse 💭 traumer 💭 mindfullness

MarleneMarlene
Marlene

Rikke er autorisert psykolog med erfaring fra spesialisthelsetjenesten hvor hun har jobbet med individualterapi med voksne pasienter. Hun har kompetanse på utredning og behandling av et bredt spekter av problemstillinger. Med genuinitet, varme og aksept ønsker Rikke at det skal føles trygt å utforske vanskelige temaer i terapirommet. Dette kan for eksempel være fastlåste tanker og følelser, gjentagende livsmønstre og reaksjoner på vonde hendelser. Sammen vil dere finne mål for terapien, samt den tilnærmingen og det tempoet som passer best for deg.

Rikke har særlig erfaring med:

💭 grubling/bekymring 💭 depresjon 💭 angst 💭 selvfølelse 💭 overtenking 💭 relasjonelle vansker 💭 søvnproblemer 💭 VR-trening ved sosial angst

Rikke

Anje er autorisert psykolog og har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, både med gruppebehandling og individualterapi. Hun har kompetanse på utredning og behandling av angst, depresjon, traumerelaterte tilstander og personlighetsproblematikk.

Anje vil møte deg på en nysgjerrig, empatisk og ikke-dømmende måte. Hun ønsker å legge til rette for et trygt rom og en god relasjon. Gjennom samtaleterapi vil hun hjelpe deg med å utforske, forstå og endre vanskelige, fastlåste følelser og tanker.

Temaer hun har god kjennskap til gjennom terapiutøvelsen omfatter:

💭 relasjonsvansker 💭 reaksjoner på vonde opplevelser 💭 sorg 💭 selvfølelse 💭 ensomhet 💭 personlighetsforstyrrelser 💭 traumer

Anje

Nnaka er autorisert psykolog med flere års erfaring som behandler i spesialisthelsetjenesten. Med fokus på trygghet, åpenhet og en god relasjon i terapirommet, inviteres du inn til å løse de aktuelle problemene dine.

I møte med Nnaka, er det ingen problemer som er for små til å kunne sees på. Fokuset ligger mot å oppnå større forståelse av seg selv og skape et rom hvor du vil oppleve deg respektert og tatt på alvor. Slik vil du få muligheten til å sortere, sette ord på og møte vonde følelser.
Han jobber for tiden på dagtid, men vil gå over til vakter på kvelden fra og med juni 2023.

Nnaka har kompetanse og erfaring med behandling av et bredt spekter psykiske lidelser og utfordringer knyttet til:

💭 depresjon 💭 angst 💭 traumer 💭 selvfølelse 💭 relasjonsvansker

Nnaka

Andreas mener at god psykisk helse ikke utelukkende handler om fravær av psykisk uhelse, men også tilstedeværelsen av positive, beskyttende faktorer. Gjennom å mobilisere individers egne, unike ressurser mener han at man kan bryte ut av fastlåst problematikk og leve ut sitt iboende potensiale.

For Andreas står alltid det særegne ved hvert individ i fokus. Etter hans oppfatning oppnås best mulig resultat i terapi når denne skreddersys individets unike behov. Gjennom empatisk lytting, og ved hjelp av den faglige kunnskapen han har ervervet søker Andreas å skape et trygt rom hvor tanker og følelser kan utrykkes, og endringsskapende arbeid kan forekomme. Andreas tenker den gode samtale kjennetegnes av åpenhet, sårbarhet og felles utforsking. I hjertet av Andreas sin terapeutiske tilnærming er hans ektefølte nysgjerrighet på andre mennesker og deres indre verden. Gjennom slik nysgjerrig, felles utforskning tilstreber han å gi andre økt innsikt i seg selv. Denne innsikten kan i felleskap forvaltes til varig endring og økt motstandsdyktighet i møte med livets opp- og nedturer.


Andreas har erfaring med temaer og vansker som:

💭 angst 💭 depresjon 💭 parforhold 💭 kjærlighetssorg 💭 bekymring 💭 selvbilde

Andreas J

Oda er autorisert psykolog med erfaring fra utredning og behandling av barn, ungdom og voksne med et bredt spekter av psykiske utfordringer fra førstelinje- og spesialisthelsetjenesten.

I terapirommet er hun opptatt av å skape trygghet og etablere en god relasjon. Hun vil møte deg med aksept og åpenhet og gi deg støtte, samtidig som hun vil utfordre deg for at du skal oppnå ønsket endring. Oda har en integrativ tilnærming til terapi, noe som betyr at hun benytter ulike behandlingsmetoder og er opptatt av at terapien tilpasses ditt behov, preferanse og bakgrunn. Hun anser terapi som et samarbeidsprosjekt hvor dere sammen kommer frem til terapiens mål og metode og i fellesskap utforsker det som er vanskelig.

Oda tilbyr terapi på norsk og engelsk, og har særlig erfaring:

💭 depresjon 💭 angst 💭 bekymringer 💭 uro og stress 💭 grensesetting 💭 kriser 💭 skyld 💭 selvhevdelse 💭 selvfølelse 💭 relasjonelle og emosjonelle vansker

Oda Oda
Oda

Silje er autorisert psykolog og spesialist med erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Hun har kompetanse på utredning og behandling av angst og fobier, depresjon, alkohol- og andre avhengighetstilstander. Hun er opptatt av temaer som selvfølelse, skam og skyld, selvhevdelse og selvomsorg.

Silje vil møte deg på en nysgjerrig og ikke-dømmende måte og ønsker hjelpe deg med å identifisere tydelige mål, hindringer, og løsninger på dine utfordringer gjennom utforskning av tanker, følelser og handlinger.

Silje har særlig erfaring med:

💭 angst 💭 fobier 💭 depresjon 💭 rus og avhengighet 💭 selvfølelse 💭 skam

Silje

Gjertrud er autorisert psykolog og har flere års erfaring med behandling av mennesker med et bredt spekter av psykiske lidelser. Hun tilpasser tilnærming og metode for å imøtekomme den enkeltes behov på en hensiktsmessig måte.

Gjertrud er en empatisk og erfaren samtalepartner og kan blant annet hjelpe deg i prosessen med å sortere tanker, sette ord på følelser i belastende livssituasjoner og utforske lite hensiktsmessige tankemønstre. Dette kan være i forbindelse med blant annet relasjonsvansker, stressmestring, angst og depresjon.

Hun ønsker at du skal oppleve å bli tatt alvor og at det skal føles trygt å snakke om dine utfordringer. Du vil få rom til å være den du er, samtidig som du blir utfordret på det som er nødvendig for å oppnå ønsket endring.

Gjertrud har særlig erfaring med:

💭 relasjonsvansker 💭 stressmestring 💭 belastende livshendelser 💭 angst 💭 depresjon

Gjertrud

Anita er autorisert psykolog og har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, både med voksne, barn, ungdom og deres familier. Hun har erfaring med behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser og vansker, og hun tilpasser tilnærming og behandlingsmetode basert på den enkeltes behov og problemstilling. De siste årene har Anita arbeidet med angstproblematikk som OCD, sosial angst, panikkangst, agorafobi/fobier og prestasjonsangst og da særskilt barn og ungdom som i møte med verden kan oppleve den overveldende.

Anita er opptatt av hvordan endringer kan skapes gjennom kjærlig, ikke- dømmende og gjerne humoristisk oppmerksomhet på hvordan du opplever ulike situasjoner og utfordringer og hvordan du møter disse. Ved å skape en trygg relasjon der du blir møtt med åpenhet, nysgjerrighet og empati, vil dere sammen kunne gå uroen i møte.


Anita har erfaring med temaer og vansker som:

💭 sosial angst 💭 panikkangst 💭 generalisert angst 💭 depresjon 💭 OCD 💭 selvbilde 💭 relasjonsvansker 💭 fobier

Anita

Helga er autorisert psykolog og har erfaring fra Forsvaret og militærpsykiatri, samt spesialisthelsetjenesten med utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser og tilstander.

Hun ønsker å tilpasse tilnærming og behandlingsmetode basert på den enkeltes behov og problemstilling. Helga er opptatt av å møte deg med nysgjerrighet, empati og å skape et trygt rom der dere sammen kan jobbe for å skape de endringene du trenger for å bli mindre psykisk plaget eller for å fremme utvikling av deg selv. Det kan dreie seg om vanskelige eller fastlåste følelser og tanker, belastende situasjoner eller vansker i relasjon til deg selv eller andre.

Helga har erfaring med temaer og vansker som:

💭 angst 💭 depresjon 💭 traumer 💭 utbrenthet 💭 selvutvikling 💭 selvbilde 💭 grensesetting

Helga

Benjamin er autorisert psykolog med flere års erfaring innenfor spesialisthelsetjenesten og familievernet. Han har god kompetanse på tematikk som handler om identitet, relasjoner, livsutfordringer, og ulike problemstillinger knyttet til psykisk helse.

Benjamin er opptatt av å møte deg på en respektfull, ikke-dømmende og varm måte. Terapirommet skal være et sted hvor dere sammen kan balansere alvor og humor, og hvor du skal kjenne deg trygg på at hva enn du kommer med blir du tatt imot på en god måte. Benjamin har troen på at dere sammen finner ut hva som passer for deg, og at du samtidig kan utfordres i samtaler med ham. Her skal det være lov til å prate om alt!

Benjamin har erfaring med temaer som:


💭 relasjoner 💭 identitet 💭 livsutfordringer 💭 psykisk helse 💭 grensesetting 💭 selvivaretagelse 💭 selvfølelse

Benjamin

Othilia er autorisert psykolog og har jobbet med barn, unge, voksne og eldre. Hun har erfaring fra kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten, og har kompetanse på et bredt spekter av psykiske plager og lidelser.

Othilia er en nysgjerrig og engasjert terapeut som er opptatt av å skape et rom hvor du føler deg trygg og kan være deg selv. Ingenting er for stort eller for lite i terapirommet. Hun ønsker å møte deg med åpenhet og varme for å hjelpe deg med det du kommer med. Othilia ser på terapi som et samarbeid om forståelse og endring, hvor vi sammen utforsker og tanker og følelser.

Othilia har særlig erfaring med:

💭 angst 💭 depresjon 💭 vold 💭 stress 💭 livsbelastninger 💭 rus 💭 sexologi 💭 VR-trening ved sosial angst

Othilia

Hedda er autorisert psykolog som har erfaring med å møte mennesker i vanskelige livssituasjoner og har blant annet jobbet med krisehåndtering, foreldreveiledning, arbeidsrehabilitering og arbeidspsykologi. Hun har god kompetanse innen angstlidelser, tvang/OCD, men også depresjon, traumer, selvbildeproblematikk, livsbelastninger og relasjonsproblemer.

Hun er opptatt av å se den enkelte, være genuin, og møte mennesker på en empatisk måte der hun ønsker å skape et trygt rom for å kunne snakke om alt. Hedda hjelper blant annet med hvordan å forholde seg til vanskelige situasjoner, hendelser i livet, tanker, og følelser.

Hedda har særlig erfaring med:

💭 jobbrelaterte utfordringer 💭 beslutingsvegring 💭 OCD 💭 traumer 💭 støttet til pårørende 💭 fobier 💭 kriser

Hedda

Frøydis har doktorgrad i psykologi og har jobbet som psykolog i over 20 år og elsker jobben sin. Bredden i det hun har erfaring med er stor og veldig varierende. På den ene siden har hun jobbet i lukkede kliniske institusjoner med alt fra seksualforbrytere, mordere og alvorlig schizofreni, og på den andre siden som privatpsykolog med alt fra individterapi med voksne og ungdom, parterapi, foreldreveiledning, og skoleveiledning.

Det viktigste for Frøydis er at du opplever lindring og mulig et totalt løft fra de vanskene du nå står overfor. Prating er viktig for å få en felles forståelse og erkjenning, men handling er viktigst for å endre en tilværelse. Derfor benytter hun seg ofte av rollespill og øvelser i terapirommet. I tillegg kan det hende du vil få hjemmelekser som kan øves på mellom samtalene om ønskelig.  


Frøydis har erfaring med temaer og vansker som:

💭 selvskading 💭 alkohol og rus 💭 seksuelle vansker 💭 angst 💭 selvfølelse 💭 autisme 💭 schizofreni 💭 traume 💭 depresjon 💭 sinnemestring 💭 skolevansker 💭 dysleksi 💭 pårørende terapi 💭 sorg

FrøydisFrøydis
Frøydis

Martine er autorisert psykolog med erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Hun har kompetanse på utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser, relasjonelle vansker, spiseforstyrrelser, selvfølelsesproblematikk, angst og depresjon.

Martine er opptatt av at terapirommet skal være et sted hvor du føler deg komfortabel til å snakke om deg selv og det som plager deg. Trygghet og åpenhet står sentralt når du skal utforske vanskelige tanker og følelser, for å løse dine utfordringer.

Martine har særlig erfaring med:

💭 personlighetsforstyrrelser 💭 relasjonsvansker 💭 spiseforstyrrelser 💭 selvfølelse 💭 angst 💭 depresjon

Martine

Christine er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og har flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten med utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser og vansker. Hun tilpasser tilnærming og behandlingsmetode basert på den enkeltes behov og problemstilling. 

Christine ønsker å skape et trygt rom der du blir møtt med empati, varme og nysgjerrighet, slik at dere sammen kan vende blikket inn, utforske, forstå og endre det som er vanskelig. Det kan være snakk om en belastende situasjon, tanker, følelser, eller mønstre i relasjon til deg selv og andre. Hun er også opptatt av hvordan din historie og dine livserfaringer har formet deg, men først og fremst hva som er hensiktsmessig for at du skal få det bedre og nå dine mål.

Christine har erfaring med temaer og vansker som:

💭 angst/ uro 💭 depresjon 💭 traumer 💭 selvbilde 💭 relasjonsvansker 💭 autisme/ adhd 💭 søvnvansker 💭 belastende livshendelser

Christine

Andrea er autorisert psykolog med mange års erfaring fra både spesialisthelsetjenesten og kommunetjenesten. Hun har jobbet med voksne og unge voksne og har mye erfaring med behandling av angst, depresjon, jobb-og studierelatert stress, samt krisepsykologi ved akuttambulant enhet. I kommunen har hun jobbet med ungdom med vansker knyttet til skole, sosiale relasjoner og rus, samt foreldreveiledning og familieoppfølging. Andrea er opptatt av at det skal være trygt, nyttig og lav terskel for å snakke med noen om det som står i veien for å ha det bra i hverdagen.

Andrea har særlig erfaring med:

💭 depresjon 💭 angst 💭 søvnvansker 💭 relasjonsvanker 💭 traumer 💭 jobb- og studierelaterte utfordringer 💭 sinnemestring 💭 ungdom 💭 foreldre 💭 personlighetsforstyrrelser

Andrea

Thomas er autorisert psykolog og har jobbet i lavterskeltjenester og i spesialisthelsetjenesten. Han har erfaring med både barn, ungdom og voksne og har bred kompetanse innen utredning og behandling av psykiske lidelser. Han har også tatt en doktorgrad i psykologi, der han forsket på viktigheten av å utforske klientens behov og la dette være styrende for terapiforløpet.

Thomas er opptatt av å forstå klientens unike perspektiv, for å hjelpe med å utforske og sette ord på det som er vanskelig. For å få til det er det viktig å skape et trygt samtaleklima, der nysgjerrighet, aksept og åpenhet er i fokus.

Thomas har særlig erfaring med:

💭 depresjon 💭 selvfølelse 💭 identitet 💭 ensomhet 💭 barn og unge 💭 relasjoner

Thomas

Rudi er er autorisert psykolog og har åtte års erfaring med samtaleterapi for voksne med alle typer psykologiske utfordringer.

Hovedfokus i terapien er å identifisere og endre fastlåste mønstre i måten man tenker, føler og handler på. Som samtalepartner er han opptatt av å sammen med deg finne den rette balansen mellom støtte og utfordring. Han vil lytte helhjertet til dine opplevelser og er tydelig på hvordan han kan bidra for å hjelpe deg fremover i din situasjon.

Engasjement, dyktighet, humor, kreativitet og oppriktighet er noen av de kvalitetene han bringer inn i terapirommet.

Rudi tilbyr terapi på norsk og engelsk.

Rudi har særlig erfaring med:

💭 angst 💭 depresjon 💭 søvnproblemer 💭 kroniske smerter 💭 stress 💭 søvnproblemer 💭 utbrenthet 💭 livsstilsendringer

Rudi

Rebecca er autorisert psykolog og har arbeidet med barn, ungdom og voksne. Hun har erfaring og kompetanse på utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser og vansker, fra spesialisthelsetjenesten og kommunen.
I terapirommet forsøker hun å skape en trygg atmosfære, og ønsker å møte deg der du er i livet. Gjennom et godt samarbeid finner dere ut av hvordan du best kan oppnå bedring eller endring i ditt liv. Rebecca er opptatt av å lære deg å kjenne og være en aktiv lytter.


Rebecca har erfaring med temaer og vansker som:

💭 angst 💭 depresjon 💭 relasjonsvansker 💭 foreldreveiledning 💭 stress 💭 selvfølelse 💭 belastende livshendelser

Rebecca

Johanne er autorisert psykolog og har erfaring fra arbeid i spesialisthelsetjenesten med barn og ungdom, samt med individualterapi med voksne. Hun har stor respekt for mennesker som velger å oppsøke hjelp for å få det bedre eller gjøre endringer i livene sine, uansett hva det er de ønsker å jobbe med. Akkurat som vi har en fysisk helse, har vi alle en psykisk helse, og det er normalt å ha behov for noen å snakke med i perioder når vi opplever vanskelige livssituasjoner, forandring og overganger, eller rett og slett føler at vi står fast.

Johanne tilbyr terapi på norsk og engelsk.

Johanne har særlig erfaring med:

JohanneJohanne
Johanne

Ingrid er autorisert psykolog med flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Hun har jobbet med utredning og behandling av både barn, ungdom og voksne med et bredt spekter av psykiske lidelser. Ingrid er opptatt av å møte deg med varme og profesjonalitet. Hun ønsker å skape et trygt og ikke-dømmende rom for både små og store utfordringer. Hun har jobbet mye med engstelse, uro, stress, utmattelse, påtrengende tanker og vanskelige følelser. Det kan ofte gi mening å utforske slike tanker og følelser, og sammen finne nye og mer hensiktsmessige måter å forholde seg til disse på.

For Ingrid er det viktig at terapien føles som et samarbeid. Hun engasjerer seg i dine utfordringer og ønsker sammen med deg å definere målet for terapi. Det er større sjanse for å lykkes dersom man er enige om målet og ærlige om hvordan prosessen oppleves.


Ingrid har erfaring med temaer og vansker som:

💭 angst 💭 søvnvansker 💭 bekymringstanker 💭 depresjon 💭 skam 💭 ADHD 💭 autismespekterforstyrrelse

Ingrid

Yasmin er autorisert psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Hun har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten hvor hun har jobbet poliklinisk med voksne, barn, ungdom og deres pårørende. Hun har erfaring innen et bredt spekter av psykiske lidelser og vansker og har blant annet kompetanse på behandling av angstlidelser, depresjon, traumelidelser, relasjonsutfordringer og selvbildeproblematikk. Hun er opptatt av tema som selvfølelse, selvhevdelse og selvomsorg. I sin spesialistoppgave skrev hun om «skamfølelse i terapi», og om hvor viktig det er å identifisere og å aktivt ta tak i det som ligger til grunn for overveldende skamfølelse hos enkelte. Hos henne vil du få hjelp til å sette ord på egne behov, både ovenfor deg selv og i møte med andre. Yasmin tilpasser utredning og behandlingsmetode til den enkeltes behov og problemstilling og er opptatt av å lage felles mål for samtale og terapi. Hun kan bidra med strukturert utredning og behandling eller hjelpe deg å møte relasjonelle og følelsesmessige utfordringer på en mer hensiktsmessig måte. Hun er opptatt av at møtet med henne skal kjennes trygt og være preget av empati, åpenhet og nysgjerrighet.

Yasmin har erfaring med:

💭 angst 💭 OCD 💭 fobier 💭 søvnmangel 💭 relasjonsvansker 💭 depresjon 💭 livsbelastning 💭 traume 💭 skamfølelse 💭 selvfølelse 💭 barn og unge

YasminYasmin
Yasmin

Viktoria er autorisert psykolog med erfaring fra spesialisthelsetjenesten hvor hun har jobbet med individualterapi med både voksne, barn og ungdom. I sitt arbeid er hun spesielt opptatt av relasjoner, aksept, selvfølelse, skam og autentisitet. Hun har erfaring med et bredt spekter av psykiske vansker slik som depresjon, angst, spiseforstyrrelser, psykose, traumeproblematikk og personlighetsvansker. 

Som psykolog er Viktoria opptatt av å skape en god allianse og et rom hvor det kan oppleves trygt å dele sine tanker og følelser. Hun har et bevisst fokus på at vi mennesker er sammensatte individer med ulike utgangspunkt, erfaringer og egenskaper. Hun jobber eklektisk og forsøker derfor alltid å tilpasse terapimetode og tempo etter det som måtte passe den enkelte best. Sammen vil dere jobbe mot ditt terapeutiske mål og ønsker for behandlingen. 


Viktoria har erfaring med temaer og vansker som:

💭 selvfølelse 💭 relasjonsvansker 💭 skam 💭 angst 💭 depresjon 💭 stress 💭 sexologi

Viktoria

Lydia er autorisert psykolog med erfaring med arbeid hos barn og ungdom, familieveiledning og voksne med kompliserte tilstander som psykose og rusproblematikk. Hun har bred erfaring innen utredning diagnostisering og behandling av barn, ungdom og voksne. Hun har en eklektisk tilnærming der hun tilpasser terapien utifra klientens behov og ønsker. Driver med frivillig arbeid med psykoedukasjon av psykiske lidelser for minoritetsgrupper. Hun ønsker å bidra med å utforske, forstå og endre vanskelige fastlåste følelser og tanker hos klienten. Lydia er åpen og empatisk, som ikke er redd for å utfordre klienten for å oppnå ønsket/nødvendig endring.

Hun har også kompetanse på terapi på flere språk som engelsk.

Lydia har erfaring med:

💭 angst 💭 livshendelser 💭 relasjonsvansker 💭 depresjon 💭 stress 💭 selvfølelse 💭 rusproblemer

Lydia