Psychiatrist when you need it

A psychiatrist is a doctor with a specialization in psychiatry. A psychiatrist, in the same way as a psychologist, can investigate most mental disorders and assess what kind of treatment you might benefit from.

Here you can read more about what a psychiatrist can help you with, get to know our psychiatrists better.

Download on the App Store
Get it on Google Play

sanity imagesanity image

What can a psychiatrist help you with?

Unlike a psychologist, a psychiatrist can in addition to talk therapy also prescribe medication, as well as investigate with a view to finding conditions in the body that can lead to psychological symptoms. The psychiatrist can start drug treatment and follow this up over time.

Conversation with a psychiatrist

1295,-

We offer various therapy services with a psychiatrist - both individual conversation therapy and conversation for families with children and young people.

See all prices

Not sure if psychiatry is right for you?

After the first hour, you will agree together on the way forward, and you will receive a recommendation on what is the right treatment for you. You choose whether you take the call via video or in one of our comfortable clinics.

Our clinics

When do I go to a psychiatrist rather than a psychologist? 💬

This is how it works

Log in to the app

Download and log in to the Dr.Dropin app. Select "Psychiatrist".Last ned og logg inn i Dr.Dropin-appen. Velg "Psykiater".

Book a time that suits you

Select "psychiatrist over video" and the length of consultation you want.Velg "psykiater over video" og konsultasjonslengden du ønsker.

We will call you

You will receive a reminder of your class by SMS. Our psychiatrist will call you when the class starts. Remember to keep the Dr.Dropin app open.

Get to know our psychiatrists

Cecilie er barne- og ungdomspsykiater. Hun har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten hvor hun har jobbet med barn, ungdom, voksne, foreldre, søsken og hele familier. Hun jobber mye med sårbare og sensitive barn som trenger tilrettelegging og oppfølging. Cecilie kan hjelpe til med å sortere vanskelige følelser og å få hjelp hvis verden og livet oppleves kaotisk. Hun liker at behandler og pasient kan jobbe sammen mot et felles mål og at det skal oppleves som trygt og varmt i terapirommet. Cecilie kan behandle depresjon og angst med medikasjon sammen med terapi hvis dette er nødvendig.

Cecilie tilbyr ikke utredninger av ADHD, men kan gjennomføre oppfølging av medisinering etter at diagnosen er satt.

Cecilie har erfaring med temaer og vansker som:

💭 angst 💭 depresjon 💭 kriser 💭 relasjon 💭 utviklingsforstyrrelser 💭 traumer 💭 selvfølelse 💭 psykose 💭 bipolar lidelse 💭 foreldrestøtte

Thor Morten

Cecilie har jobbet lenge som overlege i spesialisthelsetjenesten. Hun er spesialist i barne-og ungdomspsykiatri. Cecilie tilbyr behandling til barn og ungdom i alderen 10-18 år, unge voksne mellom 18 og 30 år og voksne over 30 år.Cecilie kan tilby kognitiv samtaleterapi hvor man utforsker tanker, følelser og atferd. Hun kan også gi støttesamtaler og samtaler for å finne veien videre hvis man står oppe i noe som er vanskelig. Cecilie kan tilby utredning, terapi og medikamentell behandling der det er nødvendig for voksne med angst og depresjon.Cecilie har jobbet mye med angst, depresjon, traumer, utviklingsforstyrrelser, relasjonsvansker, bipolar lidelse og psykose.Hun har mye kunnskap om psykose og bipolar lidelse og kan følge opp dette der hvor diagnosen er satt og man har funnet en stabil medikasjon. Hun kan også hjelpe til å forstå hva symptomene kan representere slik at vi sammen kan finne ut hva du trenger videre for å kunne få det bedre.Cecilie utreder ikke ADHD og hun medisinerer ikke ADHD. Hun kan imidlertid veilede og hjelpe foreldre for å forstå ADHD bedre og hun kan hjelpe voksne som har fått diagnosen til å kunne forstå sine symptomer, utfordringer og styrker bedre.

Cecilie har erfaring med temaer og vansker som:

💭 angst 💭 depresjon 💭 kriser 💭 relasjon 💭 utviklingsforstyrrelser 💭 traumer 💭 selvfølelse 💭 psykose 💭 bipolar lidelse 💭 foreldrestøtte

Cecilier

Curious? Download our app to get started

Download on the App Store
Get it on Google Play
sanity imagesanity image