Corona virus: Our clinics are open to the general public, but all patients should wear a facemask during consultations. If you want a coronatest, have any symptoms of cold or flu or could be infected, read this before booking
 • no
 • en
Book an appointment
 • no
 • en
Book an appointment

Medisinsk faglige kurs satt i system

Hvert år avholder Dr.Dropin kurs innen de 10 store emnene i allmennmedisin. Vi bruker både interne og eksterne foredragsholdere. Pre-corona kombinerte vi kurs med sosiale sammenkomster med god mat og drikke i kollegialt lag. Dette gleder vi oss veldig til å gjenoppta post-corona. Under pandemien avholdes kursene digitalt.

Årshjulet:

Akuttmedisin

  • Ferdighetstrening hjerte- lungeredning
  • Teorikurs stabilisering av kritisk dårlig pasient
  • Teorikurs brystsmerter/ tungpust
  • Teorikurs akutt abdomen

Pediatri

  • Teorikurs
  • Intern hospitering / veiledning

Gynekologi

  • Ferdighetstrening, praktisk kurs
  • Teorikurs
  • Intern hospitering/ veiledning

ØNH

  • Teorikurs
  • Ferdighetstrening

Oftalmologi

  • Teorikurs
  • Ferdighetstrening

Indremedisin

  • Kardiologi, inkl EKG, hjertesvikt, infarkt og slag
  • Lungemedisin, inkl spirometri
  • Nyremedisin, inkl nyresvikt vurdering
  • Endokrinologi, inkl stoffskifteproblematikk
  • Geriatri, inkl palliasjon/lindrende medisin
  • Gastrologi, inkl tarmsykdommer
  • Revmatologi, inkl blodprøver, røntgen
  • Genetikk og genetisk veiledning
  • Infeksjonsmedisin inkl reisemedisin, HIV og andre kroniske infeksjoner, antibiotikabruk i allmennpraksis.
  • Onkologi, inkl screening

Dermatologi

  • Ferdighetstrening
  • Teorikurs
  • Intern hospitering/ veiledning


Psykiatri

  • Introduksjon til diagnose og behandling av vanlige sykdommer i allmennpraksis


Introduksjon til urologi

  • Teorikurs - introduksjon til urologi


Nevrologi

  • Teorikurs: slag, MS, muskelsykdommer, epilepsi, EEG indikasjoner osv
  • Ferdighetstrening nevrologi

Alle legetjenester
Legetime på dagen
Fast pris

Book an appointment