Covid 19: If you have ongoing symptoms and want a medical examination, book an appointment at the Fever clinic / respiratory clinic at Frogner. Read more
  • no
  • en
Book an appointment
  • no
  • en
Book an appointment

Legene - vår viktigste ressurs

Dr.Dropin har et klart mål om å være den beste arbeidsplassen i legebransjen. Vi ønsker å være attraktive for å tiltrekke oss og holde på de beste. For å oppnå det legger vi vekt på fleksibilitet, trivsel og faglig utvikling. Hos oss vil vi at smilene skal sitte løst og at det er stor takhøyde for faglige spørsmål.

Legene våre er mangfoldige, engasjerte og imøtekommende. De er problemløsere som ønsker å tilby høy faglig kvalitet til sine pasienter. For å bidra til det prioriterer Dr.Dropin å arrangere aktuelle fagkurs innen allmennmedisin. Vi gir tilgang på oppdatert fagstoff, er faglig nysgjerrige og har erfarne bakvakter som er der for deg.

Du blir en del av et engasjert og profesjonelt team på 50 + leger i en uselektert praksis. Du blir utfordret faglig i et miljø hvor delingsgleden er stor og fagpersonene mange og tilgjengelige. Vi fasiliterer god opplæring som gjør deg istand til å mestre det meste av praktiske prosedyrer som allmennmedisinen byr på. Vi er opptatt av å ha en kultur hvor deling av utfordringer og faglige spørsmål engasjerer og utvikler deg som lege.

Vi vet at det er viktig med samhold og tilhørighet og for å oppnå det prioriterer vi sosiale sammenkomster. Vi har middager, sportslige aktiviteter, firmafester og pikniker - eller lunsj og fagkurs sammen over digitale flater når pandemien ikke tillater annet.


Ønsker du å bli en del av et nytenkende og engasjert team som jobber sammen for tilby tilgjengelige helsetjenester med pasienten og faget i fokus? Velkommen til oss!

Alle legetjenester
Legetime på dagen
Fast pris

Book an appointment

Org. number:
919 149 795
Address:
Bogstadveien 30, 0355 Oslo
Mobile number: