• no
  • en
Bestill legetime
  • no
  • en
Bestill legetime
Tilbake til Kvinnehelse

Livmorhalsprøve / Celleprøve

Hvordan vi kan hjelpe deg

Livmorhalsprogrammet anbefaler aller kvinner mellom 25 og 69 år regelmessig å sjekke seg for celleforandringer i livmorhalsen som kan lede til kreft. Kreftregisteret sender ut påminnelsesbrev til alle kvinner til og med det året de fyller 69. Fra fylte 70 år må man selv ta initiativ til testen. Den gynekologiske undersøkelsen kan utføres hos både allmennlegen og gynekologen hos Dr.Dropin. Legen bruker en liten børste til å samle celler fra livmorhalsen. Det kan være litt ubehagelig og kan blø litt etterpå. Det tar få minutter og er en viktig faktor for å avdekke kreft eller forstadier til kreft i et tidlig stadium.

Bestill time i en av våre klinikker

Bestill legetime

Ved akutt fare, ring 113

Om du befinner deg i en krise eller har livstruende skader bør du ringe 113

HPV-infeksjon

HPV er en svært vanlig infeksjon hos kvinner. Heldigvis går infeksjonen vanligvis går over av seg seg selv. I tillegg tar det vanligvis 15 år fra smittetidspunktet til det eventuelt utvikler seg til kreft. Disse to tingene gjør at det har lite for seg å teste for en HPV-infeksjon hos kvinner under 34 år. Det anbefales alle kvinner i alle aldre, uavhengig av om de har hatt null eller flere seksualpartnere å vaksinere seg mot HPV.

Prøvesvar

HPV-test for kvinner fra 34 år innføres nå gradvis i Norge og vil føre til at livmorhalsprøven vil analyseres med to ulike metoder:

    • 25 - 34 år: prøven undersøkes i et mikroskop for celleforandringer.
    • 34 - 69 år: prøven undersøkes med en HPV-test. Hvis prøven er HPV-positiv, undersøkes den samme prøven i mikroskop for celleforandringer.

Forventet svartid på prøver

Det tar vanligvis opptil tre-fire uker å få svar på prøven, men kan til tider ta opp mot 8 uker. Hvis legen mistenker at det kan være kreft vil prøven prioriteres hos laboratoriet. Legene hos Dr.Dropin gir svar i pasientsky uavhengig om svaret er positivt eller negativt. Hvis prøven viser at man mest sannsynlig har kreft vil legen ringe deg og henvise deg direkte videre til gynekolog for videre utredning og behandling.

Forfatter: Allmennlege Anne Marte Ladim.
Sist oppdatert: 24. mars 2020
Lesetid: 1-2 min

Mer informasjon om kvinnehelse