Melanoma

Melanoma er en type kreft som oppstår i melanocyttene; cellene som produserer fargestoffet melanin i huden og gir brunfarge til huden og føflekkene dine.

Det generelle rådet er å være oppmerksom på føflekker som endrer seg. De kan bli mørkere, bli asymmetriske i formen, bli forhøyet og få ujevn kant.

Det finnes melanoma som oppstår i celler som ikke produserer melanin også. Disse er relativt sjeldne, men man bør være oppmerksom på dette også, spesielt hvis noen i familien tidligere har hatt melanoma.

I hovedsak er melanoma assosiert med føflekker. Man bør være klar over at melanoma kan oppstå overalt på kroppen, selv under neglene eller i øynene.

Årvåkenhet og jevnlig undersøkelse av føflekker for å oppdage melanoma tidlig er veldig viktig da dette er den mest alvorlige formen for hudkreft.

Forekomst av melanoma

Melanocyttene kan noen ganger starte å dele seg ukontrollerbart på grunn av DNA-skade som følge av sol som noen muligens kan være predisponert for på grunn av gener. I de fleste tilfeller skjer dette i en føflekk.

Hvis den ukontrollerte celledelingen, det vi ofte omtaler som kreft, blir oppdaget tidlig og ikke har spredd seg dypt i huden kan man kirurgisk fjerne kreftvevet.

Dersom melanomet har spredd seg til dypt i huden må det fjernes raskt og hudlegen må nå også holde utkikk etter tegn på melanom andre steder. Dette både fordi du kan ha en genetisk sårbarhet mot melanom og fordi tilfellet av melanom som ble fjernet kan ha utløst melanom andre steder i huden.

Har det kommet så langt at melanomet har spredd seg lokalt eller systemisk (til andre organer) må du få henvisning til en kreftlege.

Slik kan Dr. Dropin hjelpe deg

Hos Dr.Dropin kan du komme til erfarne hudspesialister som kan diagnostisere og behandle alle hudlidelser. Dr.Dropin er opptatt av å tilby gode hudtjenester til en fast og forutsigbar pris, og med kort ventetid.

Les mer om Dr. Dropin Hud

Bestill time
sanity imagesanity image