Ultralyd – for tidlig og pålitelig informasjon om fosteret

I Trondheim kan du møte erfarne jordmødre med kompetanse i ultralyd som kan følge deg gjennom hele svangerskapet og i barseltiden.

    • Kort ventetid
    • Ingen henvisning
    • Snart også på video
Dr.Dropin følger nasjonale retningslinjer i svangerskapsomsorgen
sanity imagesanity image

Ultralyd

Ultralyd gir pålitelig informasjon om fosteret fra et tidlig stadie. Men hva er ultralyd? Ultralyd er lydbølger som sendes inn i kroppen fra et lydhode. Lydbølgene har så høy frekvens at de ikke er hørbar for det menneskelige øret. Når lydbølgene treffer kroppsvevet, oppstår et ekko. Ekkoet gjør at lydbølgene kommer i retur til lydhodet. Ulikt vev reflekterer lydsignalene forskjellig. Lydsignalene bearbeides og vises som levende bilder på skjermen.

Ultralyd 2D/3DUltralyd 2D/3D
Ultralyd 2D/3D

Ultralyd 2D – Uke 7 til 40

Med ultralyd kan du få pålitelig informasjon om om fosteret.

Ultralyd 3D – Uke 26 til 32

Ønsker du et mer 'virkelighetsnært' bilde av fosteret? Med 3D-ultralyd benyttes en teknikk med volumgjengivelse i stedet for 2D-opptak, som man ser ved vanlige ultralydundersøkelser. 3D ultralyd utfører vi mellom uke 26-32.

Ultralyd i 2D – fra uke 7 til 40

I de ulike stadiene kontrolleres følgende:

Svangerskapsuke 7-10: Her bekreftes graviditeten og vi ser hjerteaktivitet. Vi ser på antall fostre og måler lengde (crl=crown-rump length). I denne perioden kalles fosteranlegget for embryo. Denne undersøkelsen gjøres vaginalt.

Svangerskapsuke 11-13: Her ser man på fosterets bevegelser og plassering av morkaken. Denne undersøkelsen gjøres også i forbindelse med NIPT(organrettet ultralyd og blodprøve).

Svangerskapsuke 14-40: Her kontrollerer vi fosterets anatomi og utvikling. Fosterets vekst i forhold til gestasjonsalder måles fom svangerskapsuke 24. Fostervannsmengde vurderes, fosterets leie og morkakens plassering sjekkes. Vi henviser til sykehus/SFM ved behov.

Ultralyd i 3D – Fra uke 26-32

3D ultralyd anbefales fra uke 26-32. For å få gode bilder er man avhengig av at det er fostervann mellom barnets ansikt/kropp og livmorveggen. Jo lengre ut i graviditeten man kommer, jo trangere er forholdene og det blir vanskeligere å få til et godt 3D bilde. Derfor er det satt opp anbefalte uker fra 26-32.


Møt vår jordmor – Tanja Sagen

Tanja Hagen har lang erfaring som jordmor i svangerskapsomsorgen, både ute i kommunen og på sykehus og hatt videreutdanning i ultralyd siden 2017.

Tanja er utdannet sykepleier ved HINT i 2000 og tok videreutdanning som jordmor ved HIST i 2014. Hun har også tatt videreutdanning i akupunktur ved Helsehøyskolen i 2016.

Tanja er autorisert ultralyd jordmor for Første trimester ultralyd (tidlig ultralyd uke 11-13) fra NTNU i 2021 og er under utdanning i Doppler ultralyd på maternelle og føtale blodkar ved NTNU.

I tillegg til å jobbe i Dr.Dropin jobber hun som ultralyd jordmor ved Sykehuset Namsos.

Tanja brenner for at alle skal ha mulighet til en god svangerskapsomsorg. Å bli sett og hørt i en sårbar tid er viktig.

Alle pasienter er forskjellig og har ulike behov. Tanja har et sterk ønske om å møte alle kvinner og blivende foreldre på en god måte og gi dem den informasjonen de trenger. Hun har en særlig interesse for svangerskap og det å trygge det gravide paret frem mot fødsel og i tiden etterpå.

sanity imagesanity image