Førstegangs svangerskapskontroll

Første kontroll handler om forberedelser til svangerskap, levevaner, fødsel, amming og livet som foreldre. Hensikten er å identifisere dine behov og hva som er viktig for deg.

Det er mye som skal sjekkes på den første kontrollen, og det viktig å kartlegge tidligere sykdomshistorie og sosiale forhold.

Jordmor sjekker blodtrykk, tar urinprøve, blodprøver, måler vekt ved start av svangerskap for beregning av KMI/BMI. Vurdering om indikasjon for fosterdiagnostikk og evt. henvisning til tidlig ultralyd og rutineultralyd på sykehus.

Konsultasjonen varer i 40 minutter. Det settes av tid for spørsmål og livsstilveiledning (kosthold, vitamintilskudd, trening osv).

Ved første konsultasjon får du et helsekort, der jordmor noterer ned resultater fra prøver og undersøkelser. Dette kortet blir du bedt om å ta med til senere kontroller, og du må også ta med kortet på fødeavdelingen når du skal dit.

Rutine svangerskapskontroller

Konsultasjonene vil dreie seg om din helse, hvordan du har det, og utviklingen i svangerskapet. Hun kan også svare på alle spørsmålene du har. Du får veiledning i hvordan du kan holde deg og fosteret friskest mulig, og hvor ta kontakt for hjelp om nødvendig.

Jordmor måler fosteret, sjekker fosterlyden, din vekt og blodtrykk, og man vil også ta rutineblodprøver. Fra uke 36 vil jordmor også sjekke hvordan fosteret ligger i livmoren. Ved eventuelt seteleie blir du henvist videre til fødepoliklinikk. 

Konsultasjonen varer i 30 minutter.

6 ukerskontroll etter fødsel

6 ukers kontroll, også kalt etterkontroll, er en undersøkelse av mor etter fullgått svangerskap og fødsel. I denne samtalen har jordmor fokus på mors fysiske og psykiske helse. Jordmor vil sjekke blodtrykk, livmor, eventuelle sting og snakke om prevensjon.

Jordmor er her for deg og kan gi deg god ammeveiledning og svare på de spørsmål du måtte ha. Det kan være noe du opplevde under fødsel eller erfaringer og spørsmål du har etter fødsel. Konsultasjonen varer i 30 minutter.

Aktuelle temaer kan være:

  • Søvn og hvile, mestring av morsrollen, forhold til partner
  • Nedstemthet
  • Bekkenrelaterte smerter, inkontinens
  • Smerter i bekkenbunnen, kontroll av fødselsrifter og tilheling
  • Renselse, menstruasjon, prevensjon
  • Seksualitet
  • Amming, morsmelkernæring eller morsmelktillegg
  • Blodprosent – jernstatus

Ultralyd – for tidlig og pålitelig informasjon om fosteret

Ønsker du å lære mer om ultralyd, hva den kan fortelle oss, og hvordan vi utfører den? Klikk for å lese mere om ultralyd i både 2D og 3D.

Les mer om ultralyd
Ultralyd 2D/3DUltralyd 2D/3D
Ultralyd 2D/3D

Møt vår jordmor – Tanja Hagen

Tanja Hagen har lang erfaring som jordmor i svangerskapsomsorgen, både ute i kommunen og på sykehus og hatt videreutdanning i ultralyd siden 2017.

Tanja er utdannet sykepleier ved HINT i 2000 og tok videreutdanning som jordmor ved HIST i 2014. Hun har også tatt videreutdanning i akupunktur ved Helsehøyskolen i 2016.

Tanja er autorisert ultralyd jordmor for Første trimester ultralyd (tidlig ultralyd uke 11-13) fra NTNU i 2021 og er under utdanning i Doppler ultralyd på maternelle og føtale blodkar ved NTNU.

I tillegg til å jobbe i Dr.Dropin jobber hun som ultralyd jordmor ved Sykehuset Namsos.

Tanja brenner for at alle skal ha mulighet til en god svangerskapsomsorg. Å bli sett og hørt i en sårbar tid er viktig.

Alle pasienter er forskjellig og har ulike behov. Tanja har et sterk ønske om å møte alle kvinner og blivende foreldre på en god måte og gi dem den informasjonen de trenger. Hun har en særlig interesse for svangerskap og det å trygge det gravide paret frem mot fødsel og i tiden etterpå.

sanity imagesanity image