Få hjelpe med amming

I Trondheim kan du møte erfarne jordmødre som kan følge deg gjennom barseltiden.

  • Kort ventetid
  • TIme når du trenger det
sanity imagesanity image

Få hjelp med amming

Det er viktig å vurdere individuelle behov ved amming. Noen har dårlig ammeerfaring med første barn og trenger råd for å få en bedre opplevelse og start med neste barn.

Vi gir informasjon om amming, så du/dere er best mulig forberedt til barnet blir født.

Etter fødsel kan vi observere ammingen fra før barnet legges til, under måltidet og ved avslutning for å finne ut av hvor i prosessen det er muligheter til å forbedre stilling eller sugetak.

Når vi kartlegger amming vurderes: ammehistorie/anamnese, tidligere erfaringer, fødselshistorie, når problemene oppsto, vektutvikling, melkeproduksjon og ammelengde/hyppighet. I tillegg observeres brystets utseende/størrelse, brystknopp og eventuelle sår. Vi gir også råd og veiledning dersom du har brystbetennelse.

AmmeveiledningAmmeveiledning
Ammeveiledning
Bestill veiledning

Møt vår jordmor – Tanja Hagen

Tanja Hagen har lang erfaring som jordmor i svangerskapsomsorgen, både ute i kommunen og på sykehus og hatt videreutdanning i ultralyd siden 2017.

Tanja er utdannet sykepleier ved HINT i 2000 og tok videreutdanning som jordmor ved HIST i 2014. Hun har også tatt videreutdanning i akupunktur ved Helsehøyskolen i 2016.

Tanja er autorisert ultralyd jordmor for Første trimester ultralyd (tidlig ultralyd uke 11-13) fra NTNU i 2021 og er under utdanning i Doppler ultralyd på maternelle og føtale blodkar ved NTNU.

I tillegg til å jobbe i Dr.Dropin jobber hun som ultralyd jordmor ved Sykehuset Namsos.

Tanja brenner for at alle skal ha mulighet til en god svangerskapsomsorg. Å bli sett og hørt i en sårbar tid er viktig.

Alle pasienter er forskjellig og har ulike behov. Tanja har et sterk ønske om å møte alle kvinner og blivende foreldre på en god måte og gi dem den informasjonen de trenger. Hun har en særlig interesse for svangerskap og det å trygge det gravide paret frem mot fødsel og i tiden etterpå.

sanity imagesanity image