Gynekolog Jan Mellembakken

Dr. Jan Mellembakken er en av Dr.Dropins dyktige gynekologer. Jan har lang erfaring som gynekolog, og er en av få som forsker på kvinnehelse i Norden.

Han har i sin forskning lagt stor vekt på sykdommer som PCOS og endometriose. I tillegg har han en doktorgrad i svangerskapsforgiftning, og særlig ekspertise rundt infertilitet.

Vi er stolte av å ha Dr. Jan Mellembakken med på laget, slik at du kan få den hjelpen du fortjener.

Book time med Jan

En aktiv stemme innen kvinnehelse

  • Jan er 1 av 12 gynekologer i Norden som forsker på og behandler kvinner med PCOS og er en aktiv stemme innen kvinnehelse.
  • Jan er en aktiv forsker ved siden av å være gynekolog på fulltid, og har publisert mer enn 20 vitenskapelige artikler innenfor temaet reproduksjon og infertilitet.
  • Siden 2004 har han arbeidet med utredning og behandling av infertilitet ved Reproduksjonsmedisinsk avdeling på Oslo Universitetssykehus. Han er en av gynekologene i Norge med mest erfaring innen ufrivillig barnløshet.

Les mer om problematikken rundt PCOS og hvordan vi tar kvinnehelse på alvor:

Jan Mellembakken uttaler seg i NRK artikkel om PCOS

Intervju med Jan Mellembakken om kvinnehelse

Slik kan Jan hjelpe deg

  • Jan Mellembakken kan utrede og finne årsaker til infertilitet både hos kvinner og menn. Han kan informere om hva årsakene betyr i praksis og hva som skal gjøres noe med. Generelt skyldes nedsatt fertilitet 1/3 kvinnen, 1/3 mannen og 1/3 noe med begge parter.

  • Jan kan også behandle med lavdose hormonstimulering med samme hormoner som brukes ved prøverørsforsøk, finne dato for å sette eggløsningssprøyte, og optimalt tidspunkt for å ha samleie hjemme. 

  • Polycystisk ovarie syndrom, PCOS. Hva er årsakene? Hva er symptomene? Hva er betydningen bl.a. for mulighetene til å få barn? Hva er behandlingsmulighetene?

  • Jan kan gi råd om livsstil. Han kan behandle økt behåring, hirsutisme, hos kvinner. Han kan også behandle hårtap på hodet hos kvinner, androgen alopeci.

Hvorfor forskes det ikke mer på kvinnesykdommer?

Medieprofil Iselin Guttormsen snakker i sine egne kanaler åpent om å endre holdningene til kvinnehelsen, slik den er i dag. I intervjuet med Dr. Jan Mellembakken, settes det søkelys på hvorfor kvinnesykdommer holdes bak lyset.

Her funderes det på de samfunnsmessige konsekvensene av å holde kvinnesykdommene lite synlig i media. Sammen reflekterer de om hva som gjør at sykdommer som PCOS og endometriose ikke er mer forsket på.

Endometriose og PCOS