• no
  • en
Bestill time
  • no
  • en
Bestill time
Tilbake til Fysikalske behandlinger

Hva gjør en fysioterapeut?

Generelt om fysioterapeuten

En fysioterapeut utreder, behandler og forebygger sykdommer og skader i bein, ledd, muskler og sener. Fysioterapeuten kartlegger ditt behov for behandling, opptrening og rehabilitering. Målet er at du utvikler, gjenvinner eller holder ved like funksjonsevnen. Fysioterapeuten gjør ofte tester av bevegelighet, styrke og balanse. I tillegg ser fysioterapeuten det som sin oppgave å motivere og veilede deg til bedre helse.

Hva skjer hos en fysioterapeut

Hos Dr.Dropin Fysikalske blir man møtt av en profesjonell og hyggelig fysioterapeut som tar seg tid til å høre din sykehistorie. Dette er en sentral del av den diagnostiske prosessen, så det er viktig at fysioterapeuten får et godt overblikk på symptombildet.

Basert på hva fysioterapeuten tenker er en sannsynlig diagnose vil hen gjennomføre en grundig undersøkelse. Undersøkelsen kan inneholde observasjon av bevegelsesmønsteret ditt, måling av styrke i muskulatur, måling av bevegeligheten i ledd samt nevrologiske og ortopediske tester.

Ut i fra hva fysioterapeuten finner i undersøkelsen vil du få et behandlingsopplegg med plan for hvordan du bedre funksjonsevnen / blir frisk fra dine plager. Et behandlingsopplegg kan bestå av tilpasning av aktivitet, øvelser, trening og bløtvevsbehandling. Du vil også få god informasjon om hva som er årsaken til din plage, og hvordan den mest sannsynlig vil forløpe seg.

Fysioterapeutens utdannelse og posisjon i helsevesenet:

    • Fysioterapeuten går 3 år på universitet/høyskole, deretter 1-årig turnus-tjeneste i kommune- og spesialisthelsetjenesten.
    • Det finnes en rekke videreutdanninger og mastergrader. Blant annet master i manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi.
    • Fysioterapeuten er autorisert helsepersonell og har en beskyttet yrkestittel. Fysioterapeuten jobber enten på sykehus, i kommunale tjenester eller privat.

Alle legetjenester
Legetime på dagen
Fast pris

Bestill time