Korona: Har du pågående symptomer og ønsker legeundersøkelse, booker du time i Luftveisklinikken på Frogner. Les mer
 • no
 • en
Bestill time
 • no
 • en
Bestill time

Hva skal du velge - fysioterapeut eller kiropraktor?

Hva slags behandling er best når du har vondt i muskler og ledd?

Fysioterapeut

En fysioterapeut utreder, behandler og forebygger sykdommer og skader i bein, ledd, muskler og sener. Fysioterapeuten kartlegger ditt behov for behandling, opptrening og rehabilitering. Målet er at du utvikler, gjenvinner eller holder ved like funksjonsevnen. Fysioterapeuten gjør ofte tester av bevegelighet, styrke og balanse. I tillegg ser fysioterapeuten det som sin oppgave å motivere og veilede deg til bedre helse.

Hva skjer hos en fysioterapeut?

Hos Dr.Dropin Fysikalske blir man møtt av en profesjonell og hyggelig fysioterapeut som tar seg tid til å høre din sykehistorie. Dette er en sentral del av den diagnostiske prosessen, så det er viktig at fysioterapeuten får et godt overblikk på symptombildet.

Basert på hva fysioterapeuten tenker er en sannsynlig diagnose vil hen gjennomføre en grundig undersøkelse. Undersøkelsen kan inneholde observasjon av bevegelsesmønsteret ditt, måling av styrke i muskulatur, måling av bevegeligheten i ledd samt nevrologiske og ortopediske tester.

Ut i fra hva fysioterapeuten finner i undersøkelsen vil du få et behandlingsopplegg med plan for hvordan du bedre funksjonsevnen / blir frisk fra dine plager. Et behandlingsopplegg kan bestå av tilpasning av aktivitet, øvelser, trening og bløtvevsbehandling. Du vil også få god informasjon om hva som er årsaken til din plage, og hvordan den mest sannsynlig vil forløpe seg.

Fysioterapeutens utdannelse og posisjon i helsevesenet:

  • Fysioterapeuten går 3 år på universitet/høyskole, deretter 1-årig turnus-tjeneste i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

  • Det finnes en rekke videreutdanninger og mastergrader. Blant annet master i manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi.

  • Fysioterapeuten er autorisert helsepersonell og har en beskyttet yrkestittel. Fysioterapeuten jobber enten på sykehus, i kommunale tjenester eller privat.

Kiropraktor

En kiropraktor utreder, behandler og forebygger plager i muskel- og skjelettsystemet. Disse plagene kan være lokalisert hvor som helst i kroppen, men kiropraktoren behandler oftest nakke, rygg og bekken. Smertene kan ha oppstått akutt eller kommet gradvis som en overbelastningsskade. Plagene kan sitte i ledd, men også i muskulatur.

Kiropraktoren bruker en rekke andre behandlingsteknikker, eksempelvis mobilisering av ledd, massasje, triggerpunktsbehandling, tørrnålbehandling, trykkbølgebehandling og øvelsesveiledning. Kiropraktoren har henvisningsrett til legespesialist (f.eks ortoped eller nevrolog) og bildediagnostikk (f.eks. røntgen, MR, beintetthetsmåling og ultralyd) og kan sykemelde pasienter opp til 12 uker.

Hva skjer hos en kiropraktor?

Hos Dr.Dropin Fysikalske blir man møtt av en profesjonell og hyggelig kiropraktor som tar seg tid til å høre din sykehistorie. Dette er en sentral del av den diagnostiske prosessen, så det er viktig at kiropraktoren får et godt overblikk på symptombildet.

Videre utføres en klinisk undersøkelse. Undersøkelsen starter som oftest med gjennomgang av kroppsholdning og bevegelsesmønster. Deretter utføres relevante ortopediske tester. Til slutt vil kiropraktoren bruke hendene for å lete etter smertekilder i senefester, muskulatur, knokler, bein osv.

Etter sykehistorie og undersøkelse setter kiropraktoren en diagnose. Ved tvil kan kiropraktoren henvise til bildediagnostikk eller spesialist. Kiropraktoren forklarer diagnosen og gir relevante øvelser og veiledning. Behandlingsplan legges i samråd med pasienten.

Som regel benyttes en kombinasjon av de ulike behandlingsteknikkene for å oppnå best mulig resultat. Kiropraktoren er mest kjent for å bruke en teknikk som kalles leddkorreksjon eller manipulasjon. Dette er en teknikk som brukes på stive ledd for å øke bevegeligheten og gjenopprette normal funksjon. Kiropraktoren bruker også en rekke andre behandlingsteknikker, eksempelvis mobilisering av ledd, massasje, triggerpunktsbehandling, tørrnålbehandling, trykkbølgebehandling og øvelsesveiledning.

Kiropraktorens utdannelse og posisjon i helsevesenet:

  • Utdannelsen er en fem-årig master med et påfølgende turnusår.
  • Kiropraktorer har beskyttet yrkestittel og er autorisert helsepersonell i førstelinjetjenesten.
  • Kiropraktorer får refusjon fra Helfo, men som pasient trenger du ingen henvisning fra lege for å få utløst denne trygderefusjonen.

Kiropraktorens rettigheter:

  • Henvise til legespesialist (f.eks ortoped eller nevrolog)
  • Henvise til bildediagnostikk (f.eks. røntgen, MR, beintetthetsmåling og ultralyd)
  • Sykemelde pasienter opp til 12 uker

Alle legetjenester
Legetime på dagen
Fast pris

Bestill time

Organisasjonsnummer:
919 149 795
Adresse:
Bogstadveien 30, 0355 Oslo
Mobilnummer: