Korona: Har du symptomer på luftveisinfeksjon ber vi deg ta en hurtigtest før konsultasjon hos lege i vanlig klinikk. Ved positiv hurtigtest eller kjent covid smitte med ønske om legetilsyn, ber vi deg booke time i vår Luftveisklinikk på Frogner. Les mer
  • no
  • en
Bestill time
  • no
  • en
Bestill time

Hva gjør en fysioterapeut?

En fysioterapeut utreder, behandler og forebygger sykdommer og skader i bein, ledd, muskler og sener. Fysioterapeuten kartlegger ditt behov for behandling, opptrening og rehabilitering. Målet er at du utvikler, gjenvinner eller holder ved like funksjonsevnen.

Fysioterapeuten gjør ofte tester av bevegelighet, styrke og balanse. I tillegg ser fysioterapeuten det som sin oppgave å motivere og veilede deg til bedre helse.

Bestill time
Emma om fysioterapi

Hva skjer hos fysioterapeuten?

Hos Dr.Dropin Fysikalske blir man møtt av en profesjonell og hyggelig fysioterapeut som tar seg tid til å høre din sykehistorie. Dette er en sentral del av den diagnostiske prosessen, så det er viktig at fysioterapeuten får et godt overblikk på symptombildet.

Basert på hva fysioterapeuten tenker er en sannsynlig diagnose vil hen gjennomføre en grundig undersøkelse. Undersøkelsen kan inneholde observasjon av bevegelsesmønsteret ditt, måling av styrke i muskulatur, måling av bevegeligheten i ledd samt nevrologiske og ortopediske tester.

Ut i fra hva fysioterapeuten finner i undersøkelsen vil du få et behandlingsopplegg med plan for hvordan du bedre funksjonsevnen / blir frisk fra dine plager. Et behandlingsopplegg kan bestå av tilpasning av aktivitet, øvelser, trening og bløtvevsbehandling. Du vil også få god informasjon om hva som er årsaken til din plage, og hvordan den mest sannsynlig vil forløpe seg.

Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg

Steinar om fysioterapi

Utdannelse og posisjon i helsevesenet:

  • Fysioterapeuten går 3 år på universitet/høyskole, deretter 1-årig turnus-tjeneste i kommune- og spesialisthelsetjenesten.
  • Det finnes en rekke videreutdanninger og mastergrader. Blant annet master i manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi.
  • Fysioterapeuten er autorisert helsepersonell og har en beskyttet yrkestittel. Fysioterapeuten jobber enten på sykehus, i kommunale tjenester eller privat.

📍 Her finner du oss

Alle helsetjenester
Time på dagen
Fast pris

Bestill time

Organisasjonsnummer:
919 149 795
Adresse:
Bogstadveien 30, 0355 Oslo
Mobilnummer: