• no
  • en

  • no
  • en

Privacy Policy

Please contact us if you have any questions

Send e-mail

For emergencies, call 113

Om du befinner deg i en krise eller har livstruende skader bør du ringe 113

Dr.Dropin AS samler inn personopplysninger fra deg gjennom registrering av kontaktinformasjon i bestillingsskjema på nettsiden vår. Denne informasjonen blir overført inn i vårt krypterte journalsystem og deretter slettet fra bestillingsløsningen. Vi lagrer ingen pasientdata andre steder enn i vårt journalsystem.

Vi vil kun bruke ditt navn og andre personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven. Vi henter inn slik informasjon kun i de tilfeller det er relevant for oss og for din befatning med Dr.Dropin.

Behandling av disse personopplysningene skjer i henhold til norsk personvernlovgivning, som har som formål å sikre dine opplysningers konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og kvalitet.

Kontaktinformasjon som telefonnummer eller e-post kan brukes til å ta kontakt med deg som har bestilt time eller satt deg opp i kø for konsultasjon.

Du har rett til å få innsyn i informasjonen som er lagret om deg og du kan be om å få slettet informasjon.

Ønsker du å få innsyn i informasjonen vi har om deg eller har andre henvendelser knyttet til personvern ta kontakt her: personvernsombud@drdropin.no