Corona virus: Our clinics are open to the general public, but all patients should wear a facemask during consultations. If you want a coronatest, have any symptoms of cold or flu or could be infected, read this before booking
  • no
  • en
Book an appointment
  • no
  • en
Book an appointment

Andreas, 29, jobber fulltid som lege på klinikkene Skøyen, Frogner og Asker.

Fra lege i sjøforsvaret til Dr.Dropin

– Hva gjorde du før du kom hit?

Jeg studerte i Poznan i Polen og ble ferdig der i 2017. Seks dager etter uteksaminering begynte jeg i turnus i Lofoten. Så da var det bare å hive seg rundt og pakke ned alt sammen etter seks år i Polen. Jeg var i Lofoten i 18 måneder til sammen, seks måneder i kirurgisk avdeling, seks måneder i indremedisinsk avdeling og til slutt seks måneder hos fastlege. Etter det fikk jeg en overraskelse da Forsvaret kalte meg inn til verneplikt og jeg måtte jobbe som lege i Sjøforsvaret i Kystvakten i ett år. Det var en god livserfaring selv om den kanskje ikke ble så utviklende faglig.

-Hva tiltrakk deg til Dr. Dropin?

Jeg satt og søkte jobb i Oslo og hadde kun erfaring fra Nord-Norge noe som gjorde at jeg ikke hadde så mange arbeidskontakter på sykehusene her. Da opplevde jeg jobbmarkedet i Oslo som vanskelig. Så fant jeg annonsen til Dr.Dropin på legejobber.no. Jeg hadde faktisk ikke hørt om det før men tenkte jeg skulle gi det en sjanse og ringte nummeret i annonsen. Anne Marte var veldig hyggelig og på når jeg tok kontakt, det var faktisk ingen andre som hadde møtt meg på den varme måten. Jeg følte meg verdsatt allerede som jobbsøker!

Hun var mer opptatt av hvem jeg var og hva jeg kunne tilby istedenfor å gå rett på CVen. Meritter er vel og bra det men en personlighet, oppførsel og motivasjon er vel så viktig i det lange løp. Den menneskelige delen følte jeg at det ble lakt mer vekt på.

- Hva har overrasket deg mest med å jobbe her?

Nå har jeg jobbet i over ett år så jeg må tenke litt tilbake til starten. Det første var nok at arbeidsgiver var veldig åpen for forslag. Hva jeg tenkte vi kunne gjøre for å endre ting og gjøre forbedringer. Det var åpenhet for forslag med en gang, og dette er veldig viktig for meg. Det var god kommunikasjon mellom ledelsen og hver og en lege. Vi bruker en plattform som heter Slack hvor vi kan skrive når som helst når vi lurer på ting eller har kommentarer.

Den andre tingen er at legen kan være med å tilpasse sin egen arbeidsplan. Vanligvis i legeverdenen gjelder det å innrette seg og det forventet jeg her og. Her kan jeg være med å forme min egen arbeidshverdag. Når det er ting jeg ønsker å justere på opplever jeg at jeg får gehør for det. Det er veldig verdifullt, dette er mangelvare i legeyrket. Jeg opplever dette som veldig fremtidsrettet. Fordi hvordan vil framtiden egentlig se ut for framtidige leger? På sykehus jobber man 100% på oppsatte vakter, uten noe makt til å påvirke det. I Dr.Dropin velger du ofte stillingsprosent selv.

Men det skal sies at legeforeningen jobber for å bedre dette generelt for alle leger. Alle vil vel ha en bærekraftig, behagelig og givende arbeidshverdag. Dessverre ser det ut til at det er mer og mer papirarbeid for pasient og lege, et økende byråkrati. Dette slipper vi Dr.Dropin men noen må jo gjøre det, så på en måte kan jeg se kritikken mot oss, men det er så mye med modellen vår som kan påvirke og forbedre hverdagen til alle leger.

Det skal sies at det er sjeldent jeg må henvise videre til byråkratier. Det er kun hvis jeg finner en diagnose som burde følges av en lege over lengre tid.

Det tredje som overrasket meg, var å drive legeklinikk uten helsesekretærer. Fra et privat selskap som perspektiv, som prøver å effektivisere arbeidstimer så er det helt vanvittig at det går. En vanlig legeklinikk, har ofte 2-3 helsesekretærer pr lege. Det er ikke alt som er positivt med at det kortes ned på fordi dette yrket er verdifullt men den gjengen som sitter sentral på kontoret til Dr.Dropin og følger opp alle pasienter gjør en mer enn god nok jobb.

– Hva har vært det mest spennende ved å jobbe som Dr Dropin lege?

Ved å jobbe her kan jeg jobbe på flere forskjellige steder siden vi har så mange klinikker og det er forfriskende å få nye omgivelser. I tillegg så er det forskjellige pasientgrupper på forskjellige steder. Det er jo masse spennende med pasientbehandling generelt men dette er mindre spesifikt for Dr.Dropin.

Jeg liker også det kollegiale forholdet mellom alle legene og andre ansatte, det er god kommunikasjonsflyt mellom de ansatte. Vi sitter på forskjellige klinikker men vi har en plattform å prate på til alle tider. 30 år tilbake i tid så hadde vi ikke hatt dette alternativet. For vi blir aldri ferdig utlært som leger, lærer noe nytt hele tiden.

En annen ting jeg liker er at vi har et felles journalsystem. Du kommer ikke nødvendigvis til den sammen legen men legen har alltid historikken til pasienten. Da er det interessant å se hvordan kollegaen har vurdert denne pasienten før. Vi blir som en større organisme som gjør en felles jobb for pasientgruppen. Så hvis den ene legen du har ellers ikke vet så mye om ditt problem så er systemet litt sårbart på den måten.

Det å forholde seg til en og samme lege er mest aktuelt med kronisk sykdom og psykiske sykdommer, så da henviser vi som regel videre.

Mangfoldet av leger er veldig stort med forskjellige typer leger fra forskjellige institusjoner. På Majorstua åpner vi snart med flere nye felter som hudlege og fysioterapi. Nå blir det enda flere muligheter for spørsmål innenfor alle felt! Trenger jeg utdypning innenfor hudproblemer kan jeg snakke internt med en spesialist. Folk her legger kompetansen sin på bordet og det syns jeg er veldig kult.

Det er mange elementer herfra som kan integreres i det offentlige på sikt tenker jeg. Hva kan vi tilby befolkningen som de ikke får nå. Dr.Dropin tenker nytt hele tiden for å ha det beste tilbudet, slik er det ikke alltid i det statlige helsevesenet.

– Hvilke erfaringer har du gjort deg tidligere i lege karrieren, som du i dag bruker her?

Vi jobber primært med mennesker og den delen av arbeidet vil være uforanderlig. Vi møter mennesker hver dag og det har jeg bli trent opp på over flere år. Når det gjelder det faglige blir erfaringer fra forsvaret litt irrelevant her, det kommer ikke mange inn døra her med krigsskader heldigvis. Fra sykehuset lærte jeg å være rolig og allsidig, særlig fra vaktene på akuttmottaket. Man må utstråle selvsikkerhet og tre helt inn i legerollen. Dette er ting som jeg vil ta med meg videre hele livet. Gjennom erfaring kommer trygghet og på veien forsvinner usikkerheten sakte men sikkert.

– Er det noe du ikke kunne før som du har lært nå?

På sykehuset der jeg jobbet ble kvinnelige pasienter sendt til kvinnelige leger og mannlige pasienter til mannlige leger. Så mye innenfor praktisk gynekologi ble derfor nytt for meg. Hver uke dukker det opp en ny situasjon jeg aldri har vært i, uansett fagfelt og lærer derfor noe av det. Særlig lært mye om psykiske problemer og drive fram samtale i folk til å finne retningen som gjør det bedre for de.

– Hva vil du si til fremtidige leger som ønsker å søke seg til Dr.Dropin?

Jeg oppfordrer de til å være åpne om at det finnes utradisjonelle legejobber. Det er en hel verden her inne som jeg ikke har sett før. En god og bærekraftig måte å drive legeyrket på. Man fokuserer ofte mye pasienter men det er også viktig å passe at leger har det bra og kan yte maks i jobben sin og det fikser Dr.Dropin!

– Hva liker du å gjøre på fritiden?

Jeg liker å nyte øyeblikk og gå inn i livet. Det jeg mener med dette er å roe ned gjennom meditasjon og buddhisme. I tillegg liker jeg å få fysisk utløp både gjennom yoga og kitesurfing. Jeg er glad i å bake, gjerne grovbakst. I høst begynte jeg og restaurere gamle møbler fra 60-tallet.

Alle legetjenester
Legetime på dagen
Fast pris

Book an appointment