• no
  • en
Bestill time
  • no
  • en
Bestill time
Tilbake til Kvinnehelse

Brystkreft

Hvordan vi kan hjelpe deg

Legene hos Dr.Dropin sender henvisning til Brystdiagnostisk senter på sykehuset hvis det er nødvendig med ultralyd og mammografi.

Bestill time i en av våre klinikker

Bestill time

Ved akutt fare, ring 113

Om du befinner deg i en krise eller har livstruende skader bør du ringe 113

Mammografi annenhvert år

I Norge har vi det offentlige mammografiprogrammet som hvert annet år inviterer kvinner mellom 50 og 69 år til røntgenundersøkelse av brystene. Målet til programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft og oppdage kreften i et tidlig stadium. Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. I Norge fikk 3568 kvinner diagnosen brystkreft i 2018.

Jevnlig egenundersøkelse

Det anbefales at alle kvinner jevnlig utfører egenundersøkelse av brystene sine. Ved å gjøre det minst hver 3. måned og gjerne oftere så er det en god mulighet for å tidlig oppdage forandringer i brystene som bør undersøkes nærmere. Bryster kan være småknudrete og ha ufarlige småkuler, men hvis du selv er godt kjent med brystene dine så er det enklere for legen din og deg å vite om det dukker opp noe nytt som bør undersøkes videre. 

Forfatter: Allmennlege Anne Marte Ladim.
Sist oppdatert: 24. mars 2020
Lesetid: 1-2 min

Mer informasjon om kvinnehelse

Alle legetjenester
Legetime på dagen
Fast pris

Bestill time

Organisasjonsnummer:
919 149 795
Adresse:
Bogstadveien 30, 0355 Oslo
Mobilnummer: