Vi bistår med å redusere sykefravær

En ukes sykefravær koster bedriften i snitt 17.000 kroner, og er en stor belastning både økonomisk og sosialt. Vi i Dr.Dropin ønsker å gjøre det enkelt for dere å redusere sykefravær. Vi tilbyr derfor gratis bedriftsrådgivning i hele mai, hos rådgivere med høy kompetanse om helse og arbeidsmiljø.

Book gratis bedriftsrådgvining
sanity imagesanity image

Sykefravær koster bedrifter 2,6 milliarder årlig

Sykefraværet i Norge er høyt og økende - en ansatt har i snitt 15 sykedager per år. Samtidig melder hele 41% av ansatte om psykisk stress etter lengre perioder på hjemmekontor.

Det er store økonomiske gevinster ved å redusere sykefravær. En bedrift på 150 ansatte med landsgjennomsnitt i lønn og sykefravær (6,75%) bruker mer enn 9 millioner på sykefravær per år. Reduseres dette sykefraværet til 6% vil bedriften øke bunnlinjen med 1 million kroner i året. Reduksjon i sykefravær vil også gi forbedret arbeidsmiljø og helse for ansatte, som igjen bidrar til økt produktivitet, lavere turn-over og forbedret kvalitet i bedriften.

Book gratis bedriftsrådgivning

Hvordan redusere sykefravær?

Det er naturlig å ha noe sykefravær, men det kan reduseres kraftig ved hjelp av enkle grep.

  • Gode rutiner for oppfølging av sykefravær
  • Øk kompetansen til de som følger opp sykefraværet
  • Kartlegg årsaker til eksisterende sykefravær og jobb med forebyggende tiltak
  • Tidlig hjelp til ansatte reduserer sjansen for langtidsfravær
  • Øk kompetansen i ledergruppen om fordelene ved et godt og helsefremmende arbeidsmiljø

Vi kan bistå dere i denne prosessen. Med høy kompetanse på helse og arbeidsmiljø, og et bredt utvalg av helsetjenester, har vi verktøyene som skal til for å ivareta dine ansatte når de trenger det.

Ta kontakt i dag for gratis bedriftsrådgivning om hvordan vi best kan bistå deres bedrift.

Book gratis bedriftsrådgivning

Ta kontakt for gratis bedriftsrådgivning

Du kan også nå oss på bedrift@drdropin.no eller ved å ringe 984 83 808.

Årlig helsekontroll

1195,-

For å forebygge sykdom og plager tilbyr vi årlig helsekontroll tilpasset dine ansatte. Helsekontroll er et godt verktøy for å forebygge helseplager og et attraktivt gode for medarbeidere. Vi tilbyr både frivillige og lovpålagte helsekontroller for bedrifter.

Influensavaksinering

395,-

Influensavaksinen er et enkelt verktøy for å redusere sykdom og smitte på arbeidsplassen. Vi anbefaler årlig vaksinering ettersom viruset forandrer seg, og gjennomfører vaksinering i tidsrommet Oktober til Februar.

Alle bedriftstjenester

Klikk deg inn og se alle våre helsetjenester. Dr.Dropin bedrift tilbyr et stort utvalg av helsetjenester for alle type bedrifter.