Helsepakker for deres bedrift

Rask og enkel digital helsehjelp når deres medarbeidere trenger det gir forutsigbarhet og trygghet, både for bedriften og de ansatte.

  • Lavere fravær
  • Mer attraktiv arbeidsplass
  • Tiltrekk og behold ansatte
Vis interesse

Velg helsepakken som passer dere

Light - 60,-/mnd per ansatt

  • 24/7 Helsetelefon
  • Videolege
  • Reseptfornyelse

Medium - 95,-/mnd per ansatt

  • 24/7 Helsetelefon
  • Videolege
  • Reseptfornyelse
  • Psykologtimer

Full - 150,-/mnd per ansatt

  • 24/7 Helsetelefon
  • Videolege
  • Reseptfornyelse
  • Psykologtimer
  • Fysikalsk behandling

Ta kontakt for uforpliktende tilbud eller mer info

Motta svar innen 5 minutter. Du kan også nå oss på bedrift@drdropin.no eller ved å ringe 984 83 808.

Helsetjenester for bedrifter gjort enkelt

🩺 Fornuftige priser

🩺 Korte ventetider

🩺 Null administrasjon, ansatte booker selv

🩺 Tilgjengelig over hele landet

Interessert i å vite mer? Book et videomøte!
sanity imagesanity image

Helsepakke vs. Helseforsikring

Veldig mange bedrifter har en tradisjon for å tilby helseforsikring som et gode for sine ansatte. Helseforsikring kan være et godt hjelpemiddel når man har behov for helsetjenester raskere enn det offentlige kan tilby. Dessverre er det slik at helseforsikring ofte ikke benyttes før vedkommende har vært sykemeldt en stund eller hvor sykdommen har utviklet seg, samt at det i flere sammenhenger kreves henvisning fra fastlege for å kunne benytte seg av helseforsikringen.

Helsepakkene våre er et ansattgode som er ment å forebygge mot langtidsfravær og gjentatt bruk av egenmelding. Du trenger ingen henvisning fra legen eller godkjenning fra forsikringsrådgiver for å ta i bruk helsetjenestene. Du får tilgang til moderne helsetjenester av høy kvalitet ved første tegn til stress, som reduserer sannsynligheten for videre utvikling av sykdom eller større plager. I tillegg vil flere av tjenestene våre forebygge mot plager i fremtiden. Verdien sitter både arbeidsgiver og ansatt igjen med.

Book et videomøte

Årlig helsekontroll

1195,-

For å forebygge sykdom og plager tilbyr vi årlig helsekontroll tilpasset dine ansatte. Helsekontroll er et godt verktøy for å forebygge helseplager og et attraktivt gode for medarbeidere. Vi tilbyr både frivillige og lovpålagte helsekontroller for bedrifter.

Bedriftskurs

5995,-

Du kjenner din bedrifts utfordringer og behov best. Våre tilpassede kurs gir din bedrift en unik mulighet til å bygge nødvendig kompetanse på en effektiv måte. Vi tilbyr kurs innen: Førstehjelp, Hjertestart og Ergonomi.